1 Wat is het belang van niet-financiële rapportage?
...

1 Wat is het belang van niet-financiële rapportage? Naast financiële gegevens worden almaar vaker ook niet-financiële gegevens of duurzaamheidsinformatie meegenomen in de waardebepaling van bedrijven. Voor investeerders is een betrouwbare rapportage dan ook belangrijk. 2 Hoe is duurzaamheidsrapportage nu gereguleerd? De huidige wetgeving rond niet-financiële rapportage is gebaseerd op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014. In België zijn zo'n honderd bedrijven bij wet verplicht om aan de rapportageverplichtingen te voldoen. 3 Waarom wordt de richtlijn herzien? Op basis van de NFRD is niet-financiële rapportage vaak moeilijk interpreteerbaar. De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet de transparantie en de betrouwbaarheid van die verslaggeving verhogen. 4 Wat zijn de belangrijkste verschillen? De CSRD breidt het toepassingsgebied uit naar vijf keer zoveel Europese en tien keer zoveel Belgische bedrijven. Anders dan nu, moeten ze de rapportering ook opmaken volgens Europees vastgestelde normen en de betrouwbaarheid ervan onafhankelijk laten beoordelen. 5 Wat betekent dat voor de Belgische bedrijven? Volgens een recent onderzoek van KPMG beantwoorden veel Belgische bedrijven in het huidige toepassingsgebied nog altijd niet aan diverse aspecten van de NFRD. In het licht van de nieuwe richtlijn zal een snelle inhaalbeweging nodig zijn, stelt Mike Boonen, vennoot bij KPMG.