De Vietnamese ambassaderaad voor commerciële zaken Dinh Van Hoc verwacht een verhoogde belangstelling voor zijn land na het officieel bezoek van premier Dehaene aan Hanoi. Dinh Van Hoc arriveerde eind '91 in Brussel, zijn eerste officiële post in het buitenland voor een land dat druk bezig is een heuse commerciële en diplomatieke dienst op poten te zetten.
...

De Vietnamese ambassaderaad voor commerciële zaken Dinh Van Hoc verwacht een verhoogde belangstelling voor zijn land na het officieel bezoek van premier Dehaene aan Hanoi. Dinh Van Hoc arriveerde eind '91 in Brussel, zijn eerste officiële post in het buitenland voor een land dat druk bezig is een heuse commerciële en diplomatieke dienst op poten te zetten. Hij is geboren in Thai Binh, hoofdstad van de gelijknamige provincie op 70 kilometer van de Vietnamese hoofdstad. Van '65 tot 70 volgde hij in Hanoi de Handelshogeschool. Verder specialiseerde hij zich in de Franse taal aan de Parijse Tolkenschool en volgde hij taalwetenschappen in Grenoble. Na gewerkt te hebben voor een machine-importzaak in Hanoi ging hij in dienst bij het ministerie voor Handel. Tot men hem naar België stuurde om de commerciële relaties tussen ons land, de Europese Unie en Vietnam te verbeteren. Vanuit de Ukkelse Bel Airlaan poogt hij dit te realiseren, samen met zijn kleine staf van drie medewerkers. De ambassade zelf bleek te klein zodat een eigen kantoor noodzakelijk werd. Tijdens de recente door de vzw Belasia georganiseerde 4de Asia Fair in Wemmel was Dinh Van Hoc aanwezig met een delegatie kleinere Vietnamese privé-bedrijven die hier partners zochten, een Vietnamese primeur. Zegt Dinh Van Hoc : "Het oude economische systeem werkte niet zoals het moest. Het blokkeerde onze vooruitgang. Daarom besloten wij de staatsinterventie drastisch terug te draaien en de vrije markt meer kansen te geven. Dit werkt want het voorbije jaar groeide onze economie met 9 % en dit jaar zal een gelijkaardig cijfer behaald worden. Natuurlijk is niet alles positief en zijn er zwakke en zelfs negatieve punten aan deze ontwikkeling. Zo vormt de corruptie een groot probleem en blijft de bureaucratie zwaar wegen. Wetten worden gestemd die achteraf onwerkbaar blijken te zijn en dan veranderd moeten worden. Wat onzekerheid betekent. Om die bureaucratie te stroomlijnen, is men nu de regeringsadministratie volledig aan het reorganiseren." Van Belgische zijde ziet Dinh Van Hoc een sterk toenemende belangstelling voor zijn land. "Wij hebben het soms te druk om alle aanvragen van bedrijven te beantwoorden. Ik heb wel de indruk dat Belgen nogal aarzelen om te investeren. Ze verkopen liever hun producten of diensten. Wel is er soms een probleem op prijsgebied en zijn Belgische producten niet altijd voldoende competitief," stelt Dinh Van Hoc. Op het klimaat na houdt hij wel van ons land. "Een klein land maar economisch een grootmacht," poneert hij verder. Hij heeft een goede professionele relatie met vele Belgen en vindt Brussel een rustige sympathieke stad zonder de Parijse grandeur.DINH VAN HOC (VIETNAMESE AMBASSADE) Belgen aarzelen om te investeren.