Vanaf 1 februari wordt Philippe Muyters (35 j.) copiloot van Mieke Offeciers, de afgevaardigd beheerder van het Vlaams Economisch Verbond. Muyters, aftredend administrateur-generaal van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (Serv), had eigenlijk een aanbod uit de privé-sector, maar nadat dat het VEV ter ore was gekomen, deed de Vlaamse werkgeversorganisatie een tegenbod. En dat kon Muyters charmeren.
...

Vanaf 1 februari wordt Philippe Muyters (35 j.) copiloot van Mieke Offeciers, de afgevaardigd beheerder van het Vlaams Economisch Verbond. Muyters, aftredend administrateur-generaal van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (Serv), had eigenlijk een aanbod uit de privé-sector, maar nadat dat het VEV ter ore was gekomen, deed de Vlaamse werkgeversorganisatie een tegenbod. En dat kon Muyters charmeren. Philippe Muyters en Mieke Offeciers werkten al vaker in tandem "alhoewel, ik zat telkens net een trapje lager dan Mieke," corrigeert Muyters. Eind de jaren '80 werkte hij op de VEV-studiedienst die geleid werd door Offeciers, later was hij kabinetsmedewerker van federaal minister van Begroting Offeciers in de regering- Dehaene I. De nieuw gecreëerde functie van directeur-generaal, die Muyters nu invult, drong zich op ten gevolge van de toegenomen bevoegdheden op Vlaams niveau na de jongste staatshervorming : "De taken worden zwaarder. Er worden steeds meer stellingnamen verwacht over alsmaar verder uitdeinende beleidsdomeinen zelfs op het federale vlak, waar het VBO de werkgevers vertegenwoordigt , terwijl ook de representativiteit van het VEV breder wordt in de meest uiteenlopende organisaties gaande van bijvoorbeeld het Fonds voor Integratie van Gehandicapten tot Export Vlaanderen." "Ik keer terug naar een flink uit de kluiten gewassen VEV," zegt Philippe Muyters. Als jong afgestudeerde Ufsia-econoom (specialisatie econometrie) begon hij zijn loopbaan in 1985 op de VEV-studiedienst, destijds een kleine cel van vijf mensen onder leiding van Offeciers. "De groei van het VEV heb ik meegemaakt vanuit mijn functie bij de Serv ; nu zal ik in de praktijk gaan ervaren wat dat concreet betekent. Ik heb een grote waardering voor Mieke Offeciers en haar voorganger René De Feyter." Als aftredend administrateur-generaal van de Serv (van 1992 tot nu) zal Philippe Muyters zichzelf een periode van terughoudendheid opleggen, maar op termijn moet hij in zijn nieuwe functie uitgroeien tot het gezicht van de Vlaamse werkgevers in het sociaal overleg. Muyters heeft daarin een mooie reputatie opgebouwd. Waarnemers noemen hem een man met veel gezond verstand, een goed luisteraar en onderhandelaar. "Een man die evengoed in de verkoop zou kunnen gaan," zegt iemand die hem goed kent. De samenwerking met de midden dit jaar als VEV-voorzitter aantredende Karel Vinck stemt Muyters hoopvol, na Vincks recente pleidooi voor een Vlaams sociaal overleg. "Het is duidelijk dat daar nieuwe accenten zullen worden gelegd," commentarieert Muyters. Terugblikkend op de Serv : "De Vlaamse sociale partners zijn de Serv-agenda meer zelfstandig gaan bepalen. Dat is een belangrijk pluspunt in vergelijking met de vloedgolf van vragen om adviezen waardoor de Serv zich vroeger van buitenuit liet overspoelen. De nieuwe aanpak heeft zich in '96 vertaald in het afleveren van origineel studiewerk en concrete beleidsaanbevelingen." Van '89 tot '92 werkte Philippe Muyters voor het afvalverwerkend bedrijf Seghers Engineering. Hij is een verwoed voetballiefhebber, leest veel en heeft twee kinderen. PHILIPPE MUYTERS (ALGEMEEN DIRECTEUR-VEV) Op termijn uitgroeien tot het gezicht van het VEV in het sociaal plannen.