Veel ondernemers slaakten een zucht van verluchting toen bekend raakte dat het aantal banenplannen aanzienlijk zou worden teruggedrongen. Sommige schoten hun doel immers voorbij. Vooral het Rosettaplan kreeg in Vlaanderen heel wat kritiek.
...

Veel ondernemers slaakten een zucht van verluchting toen bekend raakte dat het aantal banenplannen aanzienlijk zou worden teruggedrongen. Sommige schoten hun doel immers voorbij. Vooral het Rosettaplan kreeg in Vlaanderen heel wat kritiek. Vanaf 1 januari 2004 moet het eenvoudiger worden. Alle banenplannen werden doorgelicht. Enkele werden geschrapt, de rest van de banenplannen werd in één systeem gegooid, met daarin verschillende korven. Per korf kunnen de plannen beter op elkaar worden afgestemd, zodat de verschillende doelgroepen (jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen enzovoort) het systeem optimaal kunnen gebruiken. Voortaan wordt ook overal dezelfde terminologie gehanteerd. Toch blijft de toepassing een moeilijke zaak. Meer bepaald het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) heeft vragen bij de vereenvoudiging. Het neemt het voorbeeld van het activaplan, dat langdurig werklozen aan een job moet helpen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten de werklozen over een jobkaart beschikken. Veel werklozen hebben die niet, ook al voldoen ze aan de voorwaarden. Er schort gewoon wat aan de verdeling van die kaarten. Bovendien is het voor de werkgevers nog altijd een heksentoer om uit te maken of een werkloze in aanmerking komt voor een banenplan. "Je moet bijna een biografie van de werkloze opmaken voordat je zeker weet dat iemand in een categorie terechtkomt die toelaat minder sociale bijdragen te betalen," zegt Mark Andries van de VEV-studiedienst. "Om een einde te maken aan al die ergernis, hebben we voorgesteld om alles op een elektronische manier te organiseren. Sla al die gegevens op in de SIS-kaart van de werkloze en de werkgever kan bij het inlezen van die kaart onmiddellijk weten voor welke maatregelen de werkloze in aanmerking komt. Met zo'n elektronische jobkaart zou het trouwens geen probleem meer zijn als de minister van Arbeid een nieuw banenplan lanceert." A.M. "Je moet bijna een biografie van de werkloze opmaken om te achterhalen of hij in aanmerking komt vo