De consultant AON België voerde een onderzoek uit bij meer dan 270 Belgische bedrijven naar de kwaliteit van de verzekeringen voor gezondheidszorg en invaliditeit die zij voor hun werknemers afsluiten.
...

De consultant AON België voerde een onderzoek uit bij meer dan 270 Belgische bedrijven naar de kwaliteit van de verzekeringen voor gezondheidszorg en invaliditeit die zij voor hun werknemers afsluiten. 1 Wat is u het meest opgevallen? WERNER KEERIS. "In 2015 vonden we niet eens in 19 procent van de onderzochte werkgeversplannen een dekking ambulante zorg. In 2021 had ruim 33 procent die. Voor een deel komt dat omdat werknemers er zelf voor kiezen in een cafetariaplan. Het grootste deel van de stijging wordt echter veroorzaakt door werkgevers die in een verzekering ambulante zorg voorzien voor al hun personeel." 2 Veel mensen hebben al een hospitalisatieverzekering. In België zet de maximumfactuur een plafond op de medische kosten. Waarom hebben mensen een extra verzekering nodig? KEERIS. "Omdat de uitgaven van de patiënten voor gezondheidszorg maar blijven stijgen, sluiten meer en meer werkgevers collectieve verzekeringen voor hun personeel af. Een hospitalisatieverzekering is al langer een wijdverbreid onderdeel van loonpakketten. De verzekering ambulante zorg kan kleine medische kosten dekken, die niet of niet volledig worden terugbetaald door de ziekenfondsen, zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen en bezoeken aan de opticien en de tandarts." 3 Hospitalisatieverzekeringen maken ook eenpersoonskamers betaalbaar. KEERIS. "Meer en meer hospitalisatieverzekeringen vragen een hogere vrijstelling of een persoonlijke bijdrage per opname aan mensen die in een eenpersoonskamer hebben verbleven, om de algemene kosten van de dekking te drukken. Dat is het gevolg van de hoge supplementen voor een eenpersoonskamer."