De Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van 21 november 1989 schrijft voor dat voor alle motorrijtuigen die op de openbare weg rijden, een verzekering moet worden afgesloten die de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurder dekt. Dat geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor motorfietsen. Motorfietsen worden almaar populairder, onder meer omdat de gebruikers er de files mee kunnen omzeilen. Steeds meer verzekeraars - waaronder AG Insurance, Ethias en Touring Verzekeringen - hebben daardoor specifieke verzekeringsformules voor tweewielers op de markt gebracht.
...

De Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van 21 november 1989 schrijft voor dat voor alle motorrijtuigen die op de openbare weg rijden, een verzekering moet worden afgesloten die de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurder dekt. Dat geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor motorfietsen. Motorfietsen worden almaar populairder, onder meer omdat de gebruikers er de files mee kunnen omzeilen. Steeds meer verzekeraars - waaronder AG Insurance, Ethias en Touring Verzekeringen - hebben daardoor specifieke verzekeringsformules voor tweewielers op de markt gebracht. AG Insurance biedt de Moto-verzekering aan, die een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) bevat. Die verzekering vergoedt de schade die wordt veroorzaakt aan derden, inclusief passagiers, bij een verkeersongeval waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Het contract BA Moto garandeert daarnaast 24 uur per dag onmiddellijke bijstand bij een ongeval, waaronder het vervoer van de motorfiets naar een gekozen plaats en de terbeschikkingstelling van een vervangwagen. De verzekerde kan ook een omniumverzekering afsluiten via het contract Top Voertuig Moto. Wordt de motorfiets onherstelbaar beschadigd in de eerste zes maanden na de ingebruikname, dan krijgt de verzekerde de cataloguswaarde volledig terugbetaald. De verzekeringnemer kan kiezen uit twee soorten allriskpolissen: de waarborg Multirisk (of 'kleine omnium') of de Omnium (een volledige omniumverzekering). De waarborg Multirisk vergoedt de verzekerde bij diefstal van de motorfiets, bij brand, glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurkrachten of de aanrijding van een dier. Zowel de antidiefstalbescherming als de opties en het toebehoren van de motorfiets - zoals verwarmde handvatten, audio- en videomateriaal, hoge of elektrische windschermen, koffers enzovoort - zijn bij de dekking inbegrepen. De volledige Omnium biedt boven op de dekkingen van het Multirisk-contract ook bescherming tegen stoffelijke schade. Er zijn twee formules: schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden en schade veroorzaakt door "elk type ongeval". Kiest de verzekerde voor die laatste formule, dan keert de verzekeraar zelfs een vergoeding uit als de bestuurder slipt, tegen een boom botst of als de schade het gevolg is van vandalisme. De verzekeringnemer die opteert voor een contract BA Moto, krijgt een korting van 65 procent op de premie als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: de hoofdbestuurder van de motorfiets is de hoofdbestuurder van een voertuig dat bij AG Insurance is verzekerd met een bonus-malus van maximaal 4 (bij privégebruik) of 7 (bij professioneel gebruik); de hoofdbestuurder is 30 jaar of ouder en de premie wordt betaald op jaarbasis. Raakt de motorfiets betrokken bij een ongeval dat wordt veroorzaakt door een bestuurder die jonger is dan 30 jaar, dan moet de verzekeringnemer een bedrag van 619,73 euro betalen. Het voordelige tarief blijft van toepassing zolang alle voorwaarden zijn vervuld. AG Insurance biedt optioneel het Pack Moto+ aan als aanvulling op de Multirisk- of de Omnium-verzekering. Daarmee worden de waarborgen van de verzekerde uitgebreid met een aantal extra dekkingen. In geval van een total loss of diefstal in de eerste achttien maanden na de aankoop krijgt de verzekerde 100 procent van de cataloguswaarde terugbetaald. Daarna bedraagt de afschrijving 1 procent per maand vanaf de negentiende tot de zestigste maand. Bij diefstal of een gedekt schadegeval ontvangt de verzekerde een bijkomende schadevergoeding van maximaal 2000 euro voor de vervoerde goederen, het toebehoren van de motorfiets en de uitrusting, zoals de helm, het vest, handschoenen en laarzen. Het glas van de achteruitkijkspiegels en de voor- en de achterlichten is gedekt zonder vrijstelling. Als de verzekerde gewond raakt bij een ongeval, vergoedt de verzekeraar de medische kosten tot een bedrag van 6250 euro. In geval van een blijvende invaliditeit kan de vergoeding oplopen tot 50.000 euro. Overlijdt de bestuurder, dan ontvangen de erfgenamen een bedrag van 25.000 euro. De kostprijs van de verzekering Pack Moto+ bedraagt 25 procent boven op de Multirisk-premie (als de verzekerde alleen de Multirisk-verzekering heeft afgesloten) of 25 procent boven op de volledige omniumverzekering (als de verzekerde heeft gekozen voor de Multirisk en de Omnium). Ethias biedt een '6 wielenverzekering' aan. Het is een ideale oplossing voor leden van een gezin dat zowel beschikt over een auto als over een motorfiets. Het aanbod van deze verzekeraar strekt zich ook uit tot scooters: één op de twee inschrijvingen betreft een scooter. De polis levert de verzekerde meerdere voordelen op. Op eenvoudig verzoek kan hij de betaling van zijn twee contracten op eenzelfde adres centraliseren. Zolang hij zijn autoverzekering behoudt, krijgt hij een levenslange korting van 60 procent op het tarief van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor zijn motorfiets. Hij krijgt daarnaast ook een korting van 15 procent op de BA- en van 10 procent op de omniumverzekering voor zijn wagen, als hij daarmee minder dan 10.000 kilometer per jaar aflegt. Als aanvulling op zijn autocontract kan de verzekerde het BA-contract voor zijn motorfiets uitbreiden met de volgende waarborgen: verzekering tegen brand en diefstal, juridische bijstand en een bestuurdersverzekering ('Basis' of 'Bestuurder Plus'). De verzekering Bestuurder Plus voor de motorfiets is vernieuwend, omdat ze boven op de lichamelijke schade van de verzekerde ook voorziet in een dekking voor de veiligheidsuitrusting (helm, vest, laarzen, handschoenen en broek) als die beschadigd raakt bij een ongeval waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Ethias verzekert die uitrusting tot een bedrag van maximaal 1200 euro, inclusief btw. Ter herinnering: het Koninklijk Besluit van 11 juni 2011 verplicht motorrijders en hun passagiers tot het dragen van beschermende kleding: handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of overall en laarzen. Touring Verzekeringen beschouwt motorrijders als de betere bestuurders. Ervaren motorrijders zijn verhoudingsgewijs minder vaak betrokken bij verkeersongevallen, ook als ze met de wagen rijden. Daarom biedt die verzekeraar een korting van 15 procent op de autopremie van motorrijders die met een auto rijden waarvan ze de hoofdbestuurder zijn. Om aanspraak te kunnen maken op dat voordelige tarief, hoeven motorrijders enkel een kopie van de groene kaart van hun motorverzekering naar Touring Verzekeringen op te sturen. De motorfiets hoeft niet noodzakelijk verzekerd te zijn bij Touring Verzekeringen om recht te hebben op die korting. Als het voertuig wel verzekerd is bij Touring, kan de prijsvermindering voor de motorfietsverzekering oplopen tot 65 procent. Als de motorrijder de hoofdbestuurder is van verschillende auto's die verzekerd zijn bij Touring Verzekeringen, heeft hij voor elk contract recht op het voordeeltarief. De prijsvermindering is van toepassing gedurende de hele looptijd van het contract: het gaat dus niet om een tijdelijke actie om nieuwe cliënten aan te trekken. Bovendien is de korting cumuleerbaar met de andere kortingen die Touring Verzekeringen aanbiedt, onder meer voor bestuurders die minder dan 10.000 of 15.000 kilometer per jaar afleggen, gebruikers van het openbaar vervoer en fietsers. Ook een jonge bestuurder van een bromfiets (van 16 tot 22 jaar) die gedurende twee jaar zonder ongevallen heeft gereden, wordt beloond: als hij na twee jaar ervaring beslist zijn wagen bij Touring Verzekeringen te verzekeren, krijgt hij een korting van 30 procent op zijn aansprakelijkheidsverzekering.LAURENT FEINEREthias biedt een '6 wielenverzekering' aan. Het is een ideale oplossing voor leden van een gezin dat zowel beschikt over een auto als over een motorfiets.