Bij verbouwingswerken zijn vaak meerdere personen betrokken. Daardoor is het niet altijd eenvoudig om te bepalen wie aansprakelijk is bij schade. Een zogenaamde ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico's) kan heel wat problemen voorkomen, want ze dekt schadegevallen die zich tijdens de verbouwing voordoen. Denk daarbij in de eerste plaats aan materiële beschadiging van uw woning. Maar ook verlies, vernieling en zelfs diefstal van materialen vallen onder de polis. Wat de omstandigheden ook zijn, de verzekeringsmaatschappij vergoedt onmiddellijk en zal het bedrag later trachten te v...

Bij verbouwingswerken zijn vaak meerdere personen betrokken. Daardoor is het niet altijd eenvoudig om te bepalen wie aansprakelijk is bij schade. Een zogenaamde ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico's) kan heel wat problemen voorkomen, want ze dekt schadegevallen die zich tijdens de verbouwing voordoen. Denk daarbij in de eerste plaats aan materiële beschadiging van uw woning. Maar ook verlies, vernieling en zelfs diefstal van materialen vallen onder de polis. Wat de omstandigheden ook zijn, de verzekeringsmaatschappij vergoedt onmiddellijk en zal het bedrag later trachten te verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Dat meteen uitbetaald wordt, is een belangrijke troef, want zo wordt de voortgang van de werken niet belemmerd. De ABR-verzekering bevat meestal een extra luik 'schade aan derden', dat u beschermt tegen mogelijke schadeclaims van andere partijen - de buren bijvoorbeeld. Voor schade aan eigendommen van eventuele medecontractanten moet weliswaar de waarborg 'gekruiste aansprakelijkheid' voorzien worden, maar dat gebeurt doorgaans automatisch. Daarmee worden alle verzekerden als derden ten opzichte van elkaar beschouwd. Het luik 'schade aan derden' dekt in principe ook lichamelijke schade, al wordt bij een ongeval met een arbeider wellicht de polis arbeidsongevallen van de aannemer aangesproken. Maar wat bijvoorbeeld als een kind van de buren zich tijdens het spelen bezeert op het bouwterrein? Of als een familielid tijdens een bezoek door het open trapgat valt? In dat geval wordt allereerst gekeken naar de aansprakelijkheid. Als de bouwplaats niet voldoende werd afgesloten, dan zal in eerste instantie de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de verantwoordelijke tussenbeide komen. Pas na uitputting van het kapitaal voorzien in die verzekering wordt de ABR-polis aangesproken tot het bedrag dat voorzien is in de polis. Kan de aansprakelijkheid van de aannemer voor de lichamelijke schade niet bewezen worden, dan komt de ABR-verzekering onmiddellijk tussenbeide. U doet er ook goed aan op voorhand te checken of uw aannemer zelf geen uitgebreide verzekering heeft. De kans is reëel dat hij die heeft om zijn eigen werken én die van zijn onderaannemers te dekken. Als dat het geval is, dan hoeft u als bouwheer geen extra ABR-polis meer af te sluiten. Zorgt uw bestaande brandverzekering dan niet voor voldoende dekking bij verbouwingswerken? Sommige verzekeraars bieden de traditionele brandverzekering aan hun verbouwende klanten aan. Die polis dekt zeer precieze waarborgen: sommige zijn wettelijk verplicht, andere worden al dan niet gedekt, naargelang van de maatschappij. Niet zelden vallen heel wat waarborgen weg tijdens de verbouwingsperiode. Informeer ernaar bij uw verzekeraar, en vraag eventueel om een uitbreiding van de bestaande polis voor de renovatie. Vraag wel naar een vergelijking met de dekking van een volwaardige ABR-verzekering.ROEL VAN ESPEN