De uitwerking van het eigen nationale automatische noodstopsysteem voor treinen die een rood licht negeren, is op het einde van de jaren tachtig stilgevallen. Dat zeggen Jannie Haek van de NMBS-holding, Marc Descheemaecker van spoorwegmaatschappij NMBS en Luc Lallemand van Infrabel in de kamercommissie Infrastructuur, waar ze toelichting gaven over de ramp in Buizingen van 15 februari. Ze worden daarin gesteund door minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V). Zij brengt daarmee h...

De uitwerking van het eigen nationale automatische noodstopsysteem voor treinen die een rood licht negeren, is op het einde van de jaren tachtig stilgevallen. Dat zeggen Jannie Haek van de NMBS-holding, Marc Descheemaecker van spoorwegmaatschappij NMBS en Luc Lallemand van Infrabel in de kamercommissie Infrastructuur, waar ze toelichting gaven over de ramp in Buizingen van 15 februari. Ze worden daarin gesteund door minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V). Zij brengt daarmee haar partijgenoten Jean-Luc Dehaene, oud-minister van Verkeer van 1988 tot 1992, en Etienne Schouppe, ex-gedelegeerd bestuurder van de NMBS, in diskrediet. Het managementtrio legde in de Kamer uit hoe na het treinongeval in Aalter van 1982 beslist werd om het noodstopsysteem TBL1 (Transmissie Baken Locomotief) in te voeren. Daaraan werd gewerkt tot juni 1987. Een werkgroep raadde de voortzetting aan, maar tot 1999 liet de uitwerking op zich wachten. Toen werd beslist om meteen het Europese veiligheidssysteem ETCS te installeren. Dat werd versneld uitgevoerd na het ongeval in Pécrot in 2001, met name in drie vormen: TBL1, TBL2 - beide compatibel met ETCS - en ETCS zelf. Omdat Europa op zich liet wachten, besliste Karel Vinck in 2004 om de voertuigen met ETCS te halveren en die met TBL te verdubbelen. De drie spoorwegbazen beslisten na hun aantreden die lijn door te trekken omdat een interne audit wees op de risico's van de ontwikkeling van het ETCS-systeem. Het eigen systeem werd geheroriënteerd, met integratie in ETCS voor ogen. Vandaag is 22 procent van de treinen uitgerust met het TBL-systeem. De rest van het rollend materieel werkt met de oude systemen, waarbij de machinist een signaal krijgt als hij een stoplicht negeert. Het communicatiesysteem GSM-R werd ook uitgebreid. Vervotte verwacht dat tegen 2013 alle locomotieven met een automatisch noodstopsysteem zijn uitgerust. Ze gaat na of dit nog sneller kan en is bereid om eventueel bepaalde stations en lijnen daarvoor tijdelijk te sluiten. De politieke meerderheid in de Kamer kon door de openheid van de spoorwegtop een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak voorlopig afblokken. Er komt voorlopig alleen een bijzondere commissie, zonder onderzoeksbevoegdheid. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) vreest dat op die manier verantwoordelijkheden ontdoken kunnen worden. Bruno Tobback (sp.a) hecht geen belang aan het onderscheid en wil vooral weten op welke vlakken snelle verbetering mogelijk is.