De spectaculaire verbetering van het ondernemersvertrouwen de jongste drie maanden vertaalt zich, in tegenstelling tot de vorige poll, in een beter cijfer over de raming van de omzet voor het komende trimester. Let wel, nog altijd bijna 23 procent van de respondenten denkt dat zijn omzet zal dalen. Ruim de helft antwoordt 'neutraal' en ruim 21 procent zegt 'beter'. De curve stijgt van bijna -20 naar -1.
...

De spectaculaire verbetering van het ondernemersvertrouwen de jongste drie maanden vertaalt zich, in tegenstelling tot de vorige poll, in een beter cijfer over de raming van de omzet voor het komende trimester. Let wel, nog altijd bijna 23 procent van de respondenten denkt dat zijn omzet zal dalen. Ruim de helft antwoordt 'neutraal' en ruim 21 procent zegt 'beter'. De curve stijgt van bijna -20 naar -1. De prognose voor werkgelegenheid zit nog altijd onder de nullijn, maar stijgt lichtjes. Ze vertaalt in cijfers de gangbare mening dat het ergste nog niet achter de rug is voor de arbeidsmarkt. Zij het dat ook hier het vertrouwen van de ondernemers vergroot. Bij de antwoorden van de respondenten op de actualiteitsvragen valt op dat 85 procent zegt de jongste zes maanden geen beroep te hebben gedaan op relancemaatregelen van de politieke overheid. Die maatregelen lijken dus hun doel voorbij te schieten. Dat 70 procent moeilijkheden ervaart om geld van zijn klanten te krijgen, is ook veelzeggend. In het bijzonder omdat 55 procent antwoordt dat de betalingen steeds meer buiten de afgesproken termijn gebeuren. De helft van de ondernemers ziet de toekomst van de regering-Van Rompuy niet rooskleurig in. 50 procent denkt dat de regeringsploeg vroegtijdig zal vallen. Het Vlaamse percentage zit beduidend hoger dan het Franstalige - 54 procent tegenover 39. Het klopt dat de federale ministers voor moeilijke maanden staan. De begroting duikt diep in het rood. Hulp van de deelstaten, die zelf in budgettaire ademnood zitten, zal de federatie heel moeilijk krijgen. In het federale mandje zitten ook de staatshervorming en de economische crisis. Een gevaarlijke politieke cocktail. Zeker met de liberale familie, die in de federale regering zitting heeft, maar in de deelstaten naar de oppositie is verwezen. Uitgezonderd Open Vld in Brussel. Slechts 9 procent van de ondervraagden vindt een Vlaamse coalitie met CD&V, sp.a en N-VA een goed idee. De klassieke tripartite met christendemocraten, liberalen en socialisten heeft evenmin veel fans bij de ondernemers - bijna 12 procent. Zo goed als de helft verkiest een coalitie met CD&V, Open Vld en N-VA. Op de tweede plaats staat een regering met vier partijen - CD&V, Open Vld, sp.a en N-VA. Die combinatie bekoort 19 procent van de ondernemers. Door Boudewijn VanpeteghemKlanten betalen steeds later.