trends.be
...

trends.be uitgebreide enquêteresultatenEen nieuwe regering mag pas aantreden wanneer er een akkoord is voor meer fiscale autonomie voor de regio's. Dat vindt iets meer dan de helft van de Nederlandstalige respondenten. Ten zuiden van de taalgrens vindt meer dan drie vierde dat niet nodig. Opvallend is dat er in Vlaanderen iets meer vraag is naar fiscale autonomie op het vlak van personenbelasting, terwijl men in Franstalig België juist nog meer uitgesproken is tegen meer autonomie op het vlak van vennootschapsbelasting. Toch blijft de hoge vennootschapsbelasting veel bedrijfsleiders in beide taalgroepen een doorn in het oog. Als we ons panel van CEO's, leden van Voka en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) bevragen over wat het eerste is dat de nieuwe regering moet doen, staat bij de Franstaligen de verlaging van de vennootschapsbelasting zelfs op nummer één. Prioriteit der prioriteiten is volgens de Trends-CEO-pollers echter het beperken van de werkloosheid in de tijd. In de spontane antwoorden van onze respondenten op deze vraag valt vooral de zucht naar zekerheid en kostenverlagingen op. "BHV splitsen", "onnodige onrust vermijden", " en finir calmement avec l'Etat belge" en " en terminer avec les questions linguistiques qui pourrissent notre pays" worden slechts af en toe vermeld. De meesten willen vooral " réduire les coûts de l'Etat", "zorgen voor een sociaaleconomisch beleid met visie" of "de rechtszekerheid voor ondernemers garanderen". Liever niet Verhofstadt Of Verhofstadt nog voldoende vertrouwen geniet om zelf aan het hoofd te staan van een (nood)regering, kan niet worden afgeleid uit onze enquête. Maar als de tevredenheid over het gevoerde beleid een vingerwijzing is, is het wellicht beter dat er wordt uitgekeken naar een andere kandidaat-regeringsleider. Bij alle respondentengroepen is de waardering voor het werk dat de federale regering de afgelopen zes maanden heeft uitgevoerd, immers sterk gedaald. Hangt dat samen met het gedaalde ondernemersvertrouwen? Net voor onze enquête van start ging, maakte de Nationale Bank bekend dat het consumenten- vertrouwen de zwaarste klap ooit kreeg zonder specifieke politieke of economische gebeurtenis, vermoedelijk het gevolg van de vrees voor prijsstijgingen. En tijdens de bevraging gaf Yves Leterme zijn formatieopdracht terug. Dat resulteert in een spectaculaire daling - zeg maar crash - van het vertrouwen van onze respondenten in de economische conjunctuur. Dat cijfer steekt schril af tegen de andere parameters. Want onze bedrijven blijven erop rekenen dat ze het de komende drie maanden op alle vlakken beter gaan doen. Al zijn de verwachtingen beduidend minder positief dan bij de vorige peiling. Enkel voor de investeringen is de daling van het optimisme iets beperkter. Met de zwakke dollar heeft dat weinig te maken: zeven op de tien menen dat dit geen gevolgen heeft voor hun bedrijf en bijna evenveel zien er een voordeel (12 %) of nadeel (15 %) in. Ten slotte peilden we ook naar het gebruik van alternatieve energie door onze ondernemingen. Dat is momenteel zeer beperkt, zo blijkt. Slechts 8,6 % van de bedrijven is momenteel niet afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar er is hoop: ruim een kwart van de Nederlandstalige en zes op de tien van de Franstalige respondenten overweegt dit wel of nog meer te gaan doen. Er is geen directe link met de prijsverhogingen van Electrabel die enkele maanden geleden werden aangekondigd, maar de cijfers liggen in de lijn van onze laatste bevraging, toen 60 % van onze CEO's een overstap naar een andere leverancier overwoog. Ook nu blijken die opmerkelijk groen te denken: 43,6 % van de CEO's ziet alternatieve energie wel zitten. Er blijken dus toch veel mensen naar An Inconvenient Truth van Nobelprijswinnaar Al Gore te hebben gekeken. Door Luc Huysmans