Victor Hasson, voormalig topman van het failliete City Bird, investeert in SN Air Holding, de kapitaalverschaffer in luchtvaartmaatschappij DAT. Hasson levert via de bvba Off Road 625.000 euro. Off Road werd in juli 2000 opgericht en meldt als enige oprichter en zaakvoerder Hasson. Het bedrijf heeft een maatschappelijk kapitaal van 18.592 ...

Victor Hasson, voormalig topman van het failliete City Bird, investeert in SN Air Holding, de kapitaalverschaffer in luchtvaartmaatschappij DAT. Hasson levert via de bvba Off Road 625.000 euro. Off Road werd in juli 2000 opgericht en meldt als enige oprichter en zaakvoerder Hasson. Het bedrijf heeft een maatschappelijk kapitaal van 18.592 euro. De stuurgroep van het Vlaams Logistiek Huis is samengesteld. Het Huis moet Vlaanderen sterker profileren als specialist in logistiek, naar analogie met Nederland Distributieland. De stuurgroep telt twee leden uit de privé-sector ( Wilfried Cooreman van Exel Logistics en Dirk Lannoo van Katoen Natie), twee leden uit de academische wereld (de Antwerpse transporteconoom Willy Winkelmans van ITTMA en Roland Van Dierdonck, decaan van Vlerick Leuven Gent Management School), naast twee vertegenwoordigers van de kabinetten van de ministers Jaak Gabriëls en Dirk Van Mechelen. Tegen deze zomer moet er een actieplan worden klaargestoomd. De federale regering heeft zichzelf een deadline opgelegd voor de benoeming van de onafhankelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet. De regering heeft de elektriciteitsproducenten Electrabel, SPE en ook Publi-T, de elektriciteitscoöperatieve van de Belgische gemeenten, gevraagd de statuten van de netbeheerder tegen 15 februari vast te leggen en over te maken aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ( CREG). Uiterlijk op 14 maart wil de regering de benoeming rond hebben. Elia, de huidige netbeheerder, is de enige kandidaat. Hugo Van Bever is geen algemeen directeur van de Vlaamse Milieuholding International meer. Hij blijft voorlopig wel voorzitter van Aquaplus, de commerciële poot van Aquafin. Met het oog op haar vereffening heeft de Vlaamse Milieuholding een nieuwe raad van bestuur. Voorzitter is Robert Roksnoer, ex-managing partner van de auditafdeling van PricewaterhouseCoopers, en hij wordt bijgestaan door Roland Van Dierdonck (decaan van de Vlerick-school) en Guy De Clercq (corporate-financebureau Verbaere, De Clercq & Partners).