Van 16 tot 22 maart 2006 vindt de vierde editie van het Wereld Water Forum in Mexico plaats. Op deze driejaarlijkse hoogmis van de watersector zal Thomas Van Waeyenberge (30) - de nieuwe Brussels liaison officer van AquaFed - de doelstellingen van zijn internationale beroepsfederatie toelichten.
...

Van 16 tot 22 maart 2006 vindt de vierde editie van het Wereld Water Forum in Mexico plaats. Op deze driejaarlijkse hoogmis van de watersector zal Thomas Van Waeyenberge (30) - de nieuwe Brussels liaison officer van AquaFed - de doelstellingen van zijn internationale beroepsfederatie toelichten. Van Waeyenberge: "AquaFed is amper drie maanden oud, maar vertegenwoordigt al meer dan 200 privé-operatoren in 38 landen, zowel in de distributie van drinkwater als de reiniging van afvalwater. De oprichting van onze organisatie beantwoordt aan een concrete vraag van de Verenigde Naties, de Europese Commissie en multilaterale instellingen zoals de Wereldbank. Nu drinkbaar water een steeds belangrijkere positie op de maatschappelijke agenda inneemt, hebben de internationale instellingen nood aan één professionele gesprekspartner uit de privésector. Dat vergemakkelijkt de discussie en de zoektocht naar oplossingen."De problemen zijn groot, weet Van Waeyenberge. "Volgens de Millenniumdoelstelling moet het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater (1,5 miljard) of sanitair (2,4 miljard) gehalveerd worden tegen 2015. Dat betekent 350.000 nieuwe personen per dag op een duurzame manier aan drinkwater helpen. Daarvoor zijn massa's nieuwe projecten nodig, en minstens een verdubbeling van de fondsen voor waterprojecten in het Zuiden. Als beroepsfederatie willen wij ons steentje bijdragen tot de realisatie van dat doel."Na zijn studies Economie aan de universiteiten van Namen en Leuven haalde Van Waeyenberge - gebeten door literatuur - nog een kandidaatsdiploma in de Romaanse Filologie. Elke zomer trok de zoon van ex-VEV-voorzitter Piet Van Waeyenberge (De Eik) op kamp naar Canada, waar hij zijn liefde voor de natuur per kano ontdekte. Wat hem het meest uit die periode bijblijft, is dat de deelnemers gewoon water uit de meren konden drinken. Na een stage bij Suez startte Thomas Van Wayenberge zijn carrière op het hoofdkwartier van de Franse nutsgroep in Parijs. Zijn eerste grote project: deelnemen aan de VN-milieutop in 2002 in Johannesburg. Vanaf 2004 schreef hij mee managementprogramma's voor Suez, tot Gérard Payen - voormalig topman van Ondeo, de waterpoot van de groep, en nu voorzitter van AquaFed - hem als rechterhand vroeg. IS: Brussels liaison officer van AquaFed. VRIJE TIJD: kanoën in Canada. E.P.