Met een tweevoudig uurtarief betaalt u 's nachts en in de weekends minder voor uw elektriciteit. Overdag liggen de prijzen iets hoger dan die van het eenvoudige tarief. Voor zo'n dubbel tarief moet u een speciale meter laten installeren, die aparte tellers voor overdag en 's nachts heeft. "Afhankelijk van de woonplaats van de gebruiker meet de dagteller het elektriciteitsverbruik tussen 6 uur en 21 uur of tussen 7 uur en 22 uur", zegt Simon Van Wijmeersch van de energiedistributeur Eandis. "In de overige uren en t...

Met een tweevoudig uurtarief betaalt u 's nachts en in de weekends minder voor uw elektriciteit. Overdag liggen de prijzen iets hoger dan die van het eenvoudige tarief. Voor zo'n dubbel tarief moet u een speciale meter laten installeren, die aparte tellers voor overdag en 's nachts heeft. "Afhankelijk van de woonplaats van de gebruiker meet de dagteller het elektriciteitsverbruik tussen 6 uur en 21 uur of tussen 7 uur en 22 uur", zegt Simon Van Wijmeersch van de energiedistributeur Eandis. "In de overige uren en tijdens het weekend is het aan de nachtteller. Het verbruik op een wettelijke feestdag die tijdens de week valt, wordt geregistreerd op de dagteller." Voor de plaatsing van een dubbele tariefmeter rekent Eandis tussen 284 en 396 euro aan (inclusief btw), afhankelijk van de werken die moeten gebeuren. Of die investering rendeert, hangt deels af van de tarieven die de elektriciteitsleverancier aanrekent. Daarnaast is het verbruik onder het voordelige nachttarief bepalend. Een vuistregel is dat u minstens de helft van uw verbruik uitstelt tot 's nachts en in de weekends, bijvoorbeeld door uw wasmachine, vaatwasser, droogkast en voorraadboiler aan te zetten onder het nachttarief. Om te weten of het tweevoudige uurtarief voor u interessant is, stelt Eandis een stappenplan voor. Noteer uw meterstand gedurende één week van maandagavond tot zaterdagochtend van 21 of 22 uur tot 6 of 7 uur, afhankelijk van wanneer de omschakeling gebeurt. Reken daar het weekendverbruik bij. Tel alles op en vermenigvuldig dat met 52. Zo krijgt u een schatting van uw verbruik tegen het nachttarief op jaarbasis. Daarna kunt u aan de hand van de dag- en nachttarieven van uw energieleverancier (per kWh) berekenen hoeveel u met een tweevoudige meter kunt uitsparen. Hoe snel u de investering in een dubbele uurtariefmeter terugverdient, hangt af van uw jaarverbruik. Dat vindt u terug op de laatste afrekening van uw energieleverancier. De tabel geeft een idee van de gemiddelde terugverdientijd, als u evenveel verbruikt onder het dag- als onder het nachttarief. Een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt jaarlijks 3500 kilowattuur. Wie zonnepanelen heeft, maakt het beste een eigen berekening. De investering in een tweevoudige uurtariefmeter in een nieuwbouw of na een grondige renovatie verdient zich tot acht keer sneller terug. "Het verschil tussen een enkelvoudige en een tweevoudige meter bedraagt dan slechts 48 euro", zegt Van Wijmeersch. "Bij een nieuwe aansluiting is het tweevoudige tarief altijd interessanter, tenzij de consument opteert voor zonnepanelen." Roel Van Espen