De kritiek dat de begroting 2007 weinig transparant is, kwam behoorlijk hard aan op het kabinet van minister Freya Van den Bossche (SP.A). Toen de minister van Begroting in De Standaard repliceerde dat vooral de bankeconomen gepikeerd waren omdat ze niet langer bevoorrechte informatie kregen, waren ook zij op hun teen getrapt. "We hebben nooit een voorkeursbehandeling gekregen. Maar deze keer was de begrotingsinfo wel heel pover," zeggen de bankeconomen.
...

De kritiek dat de begroting 2007 weinig transparant is, kwam behoorlijk hard aan op het kabinet van minister Freya Van den Bossche (SP.A). Toen de minister van Begroting in De Standaard repliceerde dat vooral de bankeconomen gepikeerd waren omdat ze niet langer bevoorrechte informatie kregen, waren ook zij op hun teen getrapt. "We hebben nooit een voorkeursbehandeling gekregen. Maar deze keer was de begrotingsinfo wel heel pover," zeggen de bankeconomen. Daarom nodigde Van den Bossche de bankeconomen, een paar vertegenwoordigers van Febelfin, enkele professoren en enkele studaxen van de vakbonden uit om de plooien glad te strijken. Er werd vergaderd op woensdag 25 oktober. Kabinetschef John Crombez wandelde met een indrukwekkende stapel kopieën onder de arm naar binnen, maar deelde geen documenten uit. Minister Van den Bossche was aangekondigd, maar liet zich via drie sms'jes verontschuldigen. "Ja, ik kom wat later." Gevolgd door: "Ja, ik kom voor het einde nog langs." En ten slotte: "Neen, ik heb dringende zaken te doen." Dat bleek een kernkabinet te zijn. Toch vonden de genodigden het een geslaagd initiatief. De kabinetschef werd soms zwaar aangepakt, maar toonde dossierkennis en reageerde correct. Hij besefte dat zwijgen goud was op bemerkingen als: "Als de eenmalige begrotingsmaatregelen in een beleid kaderen, waarom brengen ze dan allemaal toevallig inkomsten en nooit uitgaven met zich mee?"Over de grond van de zaak - is het begrotingssaldo structureel goed genoeg om de vergrijzing voor te bereiden? - werd niet gedebatteerd. Het publiek moest tevreden zijn met enkele interessante aanvullingen op de gekende maatregelen: Overname van pensioenfondsen. De regering schreef 500 miljoen euro inkomsten in voor het overnemen van pensioenfondsen. Maar om welke fondsen gaat het? "Dat hangt af van de overheidsbedrijven zelf. Zij hebben de keuze om hun pensioenfonds en hun pensioenverplichtingen al dan niet over te dragen aan de schatkist. De VRT wil alvast niet," zei kabinetschef John Crombez. Heffing op de slapende bedrijfsreserves. Die reserves bedragen zowat 7 miljard euro. De maatregel zou het eerste jaar 350 miljoen euro opbrengen, maar de jaren daarna steeds minder, naarmate de slapende reserves verminderen als reactie op de heffing. Vertrekvakantiegeld. Bij ontslag of vertrek naar een nieuwe job betaalt voortaan de oude werkgever het vakantiegeld in plaats van de nieuwe werkgever. Dat bevordert de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, maar komt de facto ook neer op een lastenverhoging. John Combrez gaf toe dat dit voor 100 miljoen euro een eenmalige maatregel is en voor 130 miljoen euro jaarlijkse inkomsten, omdat een aantal ontslagen werknemers geen nieuwe werkgever vindt. Verpakkingsbelasting. John Crombez bevestigde dat de nieuwe heffing op verpakkingen pas op 1 juli 2007 zal ingaan, omdat de uitwerking heel wat tijd zal vergen. Op kruissnelheid moet de maatregel 640 miljoen euro opbrengen. Belangrijk is echter dat deze belasting de inflatie met 0,2 % zal verhogen. Dat is slecht voor de concurrentiekracht van de bedrijven en voor de schatkist, die beiden sneller hogere lonen zullen moeten betalen. Onder protest van de vakbonden werd daarom de suggestie gedaan om de verpakkingsheffing uit de gezondheidsindex te halen. Het punt werd genoteerd. Zie ook blz. 20: 'Nieuwe heffing op verpakkingen is onuitvoerbaar'.D.K.