Schepens Air & Solids uit Dendermonde ontwikkelt installaties voor ontstoffing, luchtzuivering en de aan- en afvoer van proceslucht. Een tweede belangrijke activiteit is de verwerking van stortgoederen zoals afval, chemische producten en baggerspecie. Sinds een paar jaar legt het bedrijf zich ook met succes toe op explosiebeveiliging. Dat is een bloeiende nichemarkt.
...

Schepens Air & Solids uit Dendermonde ontwikkelt installaties voor ontstoffing, luchtzuivering en de aan- en afvoer van proceslucht. Een tweede belangrijke activiteit is de verwerking van stortgoederen zoals afval, chemische producten en baggerspecie. Sinds een paar jaar legt het bedrijf zich ook met succes toe op explosiebeveiliging. Dat is een bloeiende nichemarkt. Gedelegeerd bestuurder John Kostense: "In Europese bedrijven alleen al gebeuren elk jaar meer dan 2000 stofexplosies, vaak met ernstige gevolgen voor de werknemers. Daarom maakt de Europese Unie sinds tien jaar werk van de Atex-richtlijnen. Dat zijn veiligheidsnormen die ondernemingen verplichten om risicoanalyses uit te voeren. Ten laatste in 2006 moeten bestaande installaties omgebouwd zijn." Naar schatting zeven op tien Vlaamse kmo's halen die deadline niet. "Milieucoördinatoren luiden de alarmbel. Wij zagen dit probleem al vroeger aankomen."Onder impuls van Kostense, tot 1997 commercieel directeur bij de toenmalige Franse metaalreus Usinor, evolueerde Schepens van een atelier en werkplaats naar een kenniscentrum, met een eigen studiedienst en partnerships met gespecialiseerde nichebedrijven. Kostense: "Het bedrijf bestaat al tachtig jaar. Vroeger was er enkel oog voor productie. Nu luisteren we naar klanten, zoeken we nieuwe markten en investeren we in kennis, zoals we dat ook deden voor explosiebeveiliging."Schepens Air & Solids ontwikkelde zijn eigen 3D-simulatiesoftware, waarmee het kritieke punten en explosiegevolgen in kaart kan brengen. "Eerst visualiseren we het potentiële ontploffingsgevaar, daarna gaan we de installaties beveiligen. Dankzij de combinatie van onderzoek, ontwerp, engineering en montage bieden we ondernemingen een totaaloplossing."Die aanpak loont. In 2004 bedroeg de omzet nog 3,2 miljoen euro, voor 2005 was dat al 5,2 miljoen. "Door de heroriëntering worden de projecten groter en complexer," verklaart Kostense. "De groeiverwachting ligt op 1 miljoen euro per jaar, zodat we in 2009 de kaap van 10 miljoen moeten halen." Het personeelsbestand van vijftig mensen zal op korte termijn stijgen naar zeventig. "We hebben vooral ingenieurs nodig, maar ook monteurs."Kostense ziet ondertussen wel brood in de uitbreiding van Europa: "Ook de nieuwe lidstaten moeten de Europese richtlijnen volgen en kennis is makkelijk te exporteren. We verkennen nu de Oost-Europese markt. "TB