"Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar verhoogde één op de drie lokale besturen zijn opcentiemen op onroerende voorheffing (OV)," zegt Mark Andries, adjunct-directeur van de VEV-studiedienst. "Het gemiddelde tarief steeg van 1074 in 2000 tot 1167 in 2001, variërend van 438 (Aartselaar) tot 2250 (Diksmuide). Ook de provinciale OV-opcentiemen gingen met 50, 60 of 75 omh...

"Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar verhoogde één op de drie lokale besturen zijn opcentiemen op onroerende voorheffing (OV)," zegt Mark Andries, adjunct-directeur van de VEV-studiedienst. "Het gemiddelde tarief steeg van 1074 in 2000 tot 1167 in 2001, variërend van 438 (Aartselaar) tot 2250 (Diksmuide). Ook de provinciale OV-opcentiemen gingen met 50, 60 of 75 omhoog _ uitgezonderd in Limburg, maar daar plannen ze volgend jaar een verhoging. Bedrijven nemen één derde van die belasting op gronden, gebouwen en materieel voor hun rekening; samen goed voor zo'n 500 miljoen euro (20 miljard frank)." Daarnaast heffen gemeentebesturen nog afzonderlijke belastingen op ondernemingen met een totaalopbrengst van 275 miljoen euro (ruim 11 miljard frank). Na de verhoging van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, dreigen de gemeenten nu hun heil te zoeken in belastingen op drijfkracht om hun nijpende begrotingstekorten te delgen. Naar verluidt overwegen Gent en Vilvoorde zo'n initiatief.Zo zoekt de Arteveldestad nog 5 miljoen euro (ongeveer 200 miljoen frank) om haar financiën in 2002 in evenwicht te houden. Met de verhoging van de belasting op drijfkracht zou dat probleem met één pennentrek opgelost zijn. Drie bedrijven _ Sidmar, Stora Langerbrugge en Volvo _ zullen de zwaarste slachtoffers van de belastingverhoging zijn. Zij betalen nu al het gros van de 10 miljoen euro (ongeveer 400 miljoen frank) die de heffing vandaag opbrengt. Andries: "Maar een taks op drijfkracht verzwaart de fiscale druk op ondernemingen, discrimineert arbeidsintensieve sectoren en fnuikt investeringen. Bovendien is de maatregel ecologisch niet verantwoord, zoals sommigen beweren. Hij belast het geïnstalleerd vermogen en niet het verbruik. Energiebesparingen worden dus niet in rekening genomen." Na bemiddeling van raadslid Fientje Moerman ( VLD) kwam premier Guy Verhofstad ( VLD) tussenbeide en borg Gent zijn plannen voorlopig op. E.P.