Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites: www.delcredere.be; crion.com; aon. be; political-risk.net; marshcredit.com; prsonline.com; icongrouponline.co
...

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites: www.delcredere.be; crion.com; aon. be; political-risk.net; marshcredit.com; prsonline.com; icongrouponline.co De snelle val van Bagdad neemt een stuk onzekerheid weg in de wereldeconomie, maar daarmee is het vertrouwen van de bedrijfswereld nog niet hersteld. Zeker voor het Midden-Oosten en de Arabische landen blijft de vraag of de Amerikaanse heropbouwplannen voor Irak de spanningen zullen verminderen, dan wel terroristische aanslagen kunnen voeden. Op die vraag geeft de nieuwste wereldkaart van AON, een verzekeringsmakelaar met kantoren in 85 landen en gespecialiseerd in risk management, ook geen antwoord. Maar zijn jaarlijks geactualiseerde political risk map helpt wel bij het (letterlijk) in kaart brengen van politieke risico's voor de wereldhandel. De AON-kaart is een mogelijke wegwijzer om zich op alternatieve, politiek stabiele markten te oriënteren. "We zien in 2002-2003 twee verschuivingen. Er is een tendens naar grotere stabiliteit in vijf van de tien kandidaat-lidstaten van de Europese Unie - Kroatië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slovenië -, en ook Rusland en Kazachstan worden stabieler ten gevolge van de stijgende levensstandaard die economische groei meebrengt," zegt Jean-Louis Coppers, gedelegeerd bestuurder van kredietverzekeringsmakelaar Crion. "Anderzijds merken we vooral in Latijns-Amerika een toenemende instabiliteit: de ratings voor Argentinië, Brazilië, Venezuela en Uruguay daalden met minstens één graad." Hoewel het politieke risico niet automatisch wegvalt voor de nieuwkomers in de EU, worden verzekeringspremies goedkoper, ook op Rusland. De AON-indicaties stemmen voor 95 % overeen met de criteria voor landenrisico's die u vindt op de website van de publieke kredietverzekeraar, de Nationale Delcrederedienst. De AON-kaart geeft echter in één oogopslag een globaal overzicht van de politieke risico's door inkleuring van 185 landen naargelang van de categorie en door het gebruik van symbolen ( zie kaart) die als hoge of gemiddelde risicofactor financiële wisseltransfers, rechtszekerheid, kans op politieke onrust en de situatie in een aantal sectoren (bouw, elektriciteit, bosbouw en plantages, olie en gas, mijnbouw) weergeven. Het inschatten van het politieke risico op de korte (exporttransacties) en de lange termijn (levering van investeringsgoederen), zoals weergegeven door AON en Delcredere, is gebaseerd op evaluaties van de Unie van Bern, die privé- en publieke verzekeraars uit de geïndustrialiseerde landen groepeert. Een van de parameters daarbij is de terugbetalingscapaciteit van de landen die niet tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en O ntwikkeling ( Oeso) horen. Als erkend Lloyds-broker is Crion de lokale makelaar in België en Luxemburg van AON. Crion onderschrijft 28 % van het premievolume in de Belgische markt voor krediet en politieke risico's. Anders dan Delcredere verzekert het via de private verzekeringsmarkt ook eenmalige transacties, en kan de makelaar aanvullende dekking zoeken in de wereldmarkt wanneer de verzekeringscapaciteit van Delcredere op een land opgebruikt is. De premies voor politiek risico dalen in Rusland, Midden- en Oost-Europa.