De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, denkt dat de kans groot is dat de Verenigde Staten negen of tien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ( VN) aan hun kant kunnen krijgen. Hij maakte zich het voorbije weekend sterk tegenover de Amerikaanse zender NBC dat een tweede resolutie, die een oorlog met Irak mogelijk maakt, zal worden aanvaard.
...

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, denkt dat de kans groot is dat de Verenigde Staten negen of tien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ( VN) aan hun kant kunnen krijgen. Hij maakte zich het voorbije weekend sterk tegenover de Amerikaanse zender NBC dat een tweede resolutie, die een oorlog met Irak mogelijk maakt, zal worden aanvaard. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje hebben Irak tot 17 maart de tijd gegeven om te ontwapenen. Dat gebeurde op vrijdag 7 maart, nadat de chef van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, en de directeur van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie,Mohammed El-Baradei, hun jongste rapport voorlazen in de VN-Veiligheidsraad. Hun bevindingen boden vooral argumenten om de wapeninspecties voort te zetten. Het ultimatum van 17 maart werd onmiddellijk verworpen door de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Dominique De Villepin. Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, noemde het VS-ultimatum onrealistisch en dreigde, net als Frankrijk, expliciet met zijn vetorecht. Powell waarschuwde Frankrijk al voor de bilaterale gevolgen indien het land zijn vetorecht gebruikt tegen een nieuwe resolutie. Intussen wordt de druk opgevoerd op de niet-permanente en de nog onbesliste leden van de Veiligheidsraad. Ook premier Tony Blair van Groot-Brittannië komt onder hevige druk te staan, door een steeds opener rebellie binnen zijn eigen Labour-partij. Op diverse ministeriële kabinetten dreigen topmedewerkers op te stappen als Groot-Brittannië Irak aanvalt zonder VN-goedkeuring. In het parlement zouden 150 tot 200 Labour-kamerleden zich nu afzetten tegen het standpunt van hun premier. Blair bond daarop wat in door te verklaren dat de ontwerpresolutie niet te nemen of te laten was. Toch drong het Witte Huis op maandag 10 maart aan om de stemming over de nieuwe resolutie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De principes blijven dezelfde: we maken iets en we moeten dat tegen de best mogelijke prijs verkopen en ondertussen onze marges in het oog houden. Dat is een kwestie van boerenverstand. Ik heb het niet zo voor al die seminaries en cursussen met dure namen. Weet je, het is tegenwoordig een business op zich om je kop zot te maken met zaken die je kunt volgen. Als je dat allemaal moet doen, blijft er geen tijd meer over om te werken. Je moet focussen op je werk. ( Bart Van Malderen, de gedelegeerd bestuurder van Ontex, over het groeisucces van zijn bedrijf, in De Financieel-Economische Tijd)