"Helft wereldbevolking nu online". Die krantenkop zullen we in 2019 wellicht zien verschijnen, als de schattingen van de VN-organisatie Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) kloppen. Het zal een indrukwekkende mijlpaal zijn. Tien jaar geleden schommelde het percentage van de mensheid met toegang tot het internet rond 20 procent. Dat de digitale kloof tussen de rijke en de arme wereld gedicht wordt, zou een zegen moeten lijken, met name voor de economische ontwikkeling. Onderzoeken wijzen erop dat in ontwikkelingslanden een toename van 10 procent in internetpenetratie gepaard gaat met een toename van 1,35 procent van het bbp.
...