Het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) pleit voor een opt-out-regeling bij commerciële e-mails: bedrijven mogen e-mails voor prospectiedoeleinden sturen zonder dat de ontvanger toestemming heeft gegeven. De ontvanger kan zich wel uit het bestand laten schrappen. Zo'n systeem loopt al voor direct mailings ( Robinsonlijst) en telemarketing ( Telephone Preference Service).
...

Het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) pleit voor een opt-out-regeling bij commerciële e-mails: bedrijven mogen e-mails voor prospectiedoeleinden sturen zonder dat de ontvanger toestemming heeft gegeven. De ontvanger kan zich wel uit het bestand laten schrappen. Zo'n systeem loopt al voor direct mailings ( Robinsonlijst) en telemarketing ( Telephone Preference Service). Het BDMV komt juist nu met een standpunt omdat Europa volop bezig is met een voorstel van richtlijn "met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en de bescherming van het privé-leven in de sector van de elektronische communicatie." Vorige week heeft het Europees parlement die richtlijn verworpen en teruggestuurd ter aanpassing naar de Commissie. De Commissie wil "het gebruik van e-mail voor prospectiedoeleinden" slechts toestaan na een voorafgaand akkoord. Het BDMV wijst erop dat er een verschil is tussen spamming en opt-out. Bij spamming gaat het om ongevraagde commerciële boodschappen per e-mail van een niet-geïdentificeerde afzender, die voor het versturen gebruik heeft gemaakt van de publieke zones van het internet (zoals discussieforums, verspreidingslijsten, gidsen en websites). Bij opt-out is er sprake van een geïdentificeerde zender. De Europese Commmissie maakt het onderscheid tussen spamming en opt-out niet. Intussen slaat de Belgische praktijk van e-mailings het pad in van de opt-in. Just-for-you, bijvoorbeeld, is een site waar de consument een aantal voorkeuren voor producten en diensten kan geven en op basis daarvan akkoord gaat commerciële e-mails te ontvangen ( permission marketing). Sopres lanceert deze maand James, ook een permission-bestand. James werkt samen met onder meer VMM, AdValvas, Sophie's Shopping Club en Roularta. De surfende consument kan zijn naam en geboortedatum op de site achterlaten. Er volgen enkele vragen over consumptiegewoonten, net als bij Sophie's Shopping Club. De initiatiefnemers willen de club off line houden en eenzelfde concept onder de noemer James on line plaatsen. Sopres brengt dat e-mailbestand ook in de verhuur. Door naam, voornaam en geboortedatum te vragen, kan Sopres de link leggen met het Consudata-bestand (dat ruim 80% van de Belgische bevolking dekt), wat adverteerders toelaat om, bijvoorbeeld, een geografische selectie van e-mailadressen te vragen. A.V.P.