Steeds meer winkelketens vinden de weg naar kleinere steden en dorpen.
...

Steeds meer winkelketens vinden de weg naar kleinere steden en dorpen.Patrick Aerts en Kurt De Lange trekken onafgebroken op zoek naar nieuwe vestigingen voor (inter)nationale ketens. Hun werkgevers zijn niet dezelfden, hun manier van werken verschilt. Hun strategie vertoont echter raakpunten. SYSTEEMLICENTIE.Kurt De Lange is een onafhankelijke franchisespecialist die hoofdzakelijk werkt voor de bakkerijketen J. Van de Kerckhove en voor de Canadese keten Yogen Früz (bevroren yoghurt). Zijn taak bestaat in het vinden en inrichten van nieuwe vestigingsplaatsen voor winkels van beide ketens. J. Van de Kerckhove en Yogen Früz werken volgens het systeem van de franchising of de systeemlicentie. Onder dat systeem bepalen de ketens zelf waar ze nieuwe winkels willen, ze onderhandelen over de huurprijs, zorgen voor de afwerking en inrichting, en stellen een aantal spelregels op voor de uitbating van de zaak. Pas dan wordt een uitbater gezocht. Van hem vragen de franchisegevers een investering : hij moet de kosten vergoeden die de ketens hebben gemaakt voor de inrichting èn hij betaalt de huur van het ogenblik dat de winkel de deuren opent. Verder is hij verplicht de producten van de moederonderneming aan te kopen. Natuurlijk tegen een gunstprijs. Anders zou de verleiding te groot zijn zich bij concurrerende ketens te bevoorraden.De inkomsten komen in ruil volledig voor rekening van de franchisenemer. Een groot verschil met het systeem dat andere ketens hanteren. Daar ontvangen de winkeluitbaters immers ofwel een gewoon maandloon, ofwel een percentage op de omzet. Ze hoeven zich echter geen investering te getroosten.OP DEN BUITEN.Kurt De Lange waarschuwt ervoor de traditionele franchising niet te verwarren met commerciële franchise. In dit laatste systeem zetten tussenpersonen een netwerk van winkels op, zonder zelf goederen te produceren. Die producten kopen ze (goedkoop) in bij een producent. Gevaar : het verdwijnen van de producent zorgt meestal ook voor het verdwijnen van de keten. Kijk maar naar wat er enkele jaren geleden met Fil-à-Fil gebeurde. Patrick Aerts is Hoofd Onroerend Goed bij Piocheur, de Belgische dochter van een Nederlandse brokergroep die ketens als Blokker, Giraffe, Casa, Bart Smit en Leenbakker omvat. Deze enseignes baten zelf hun winkels uit. En dat zijn er ondertussen al heel wat in België. Van Blokker vindt men in ons land al meer dan 100 vestigingen. En er is naar verluidt nog plaats voor enkele tientallen nieuwe. België telt verder een 60-tal Casa-vestigingen. Een aantal dat volgens Aerts althans voorlopig niet fors meer zal stijgen. Casa richt zich op de grote en middelgrote steden, en heeft op deze plaatsen in ons land al nagenoeg overal een vestiging. Voor expansie kijkt Casa over de grenzen : vooral naar Portugal, Spanje en Frankrijk. Plaats voor meer Bart Smit-winkels in België is er naar verluidt nog wel. Ons land telt momenteel 13 zulke winkels (de veertiende opent weldra de deuren).Aerts en De Lange hebben alvast één ding gemeen. Hun voorkeur voor vestigingen in kleinere steden en grotere gemeenten (vanaf 12.000 à 15.000 inwoners). Daar liggen de huurprijzen een stuk lager dan in de steden, terwijl de verschillen in omzetcijfers relatief beperkt blijven.Voor Aerts zijn gemeenten dè ideale vestigingsplaatsen voor de keten Blokker. Deze winkel vervult immers een soort warenhuisfunctie, met producten die het aanbod van de traditionele supermarkten aanvullen. Aerts noemt elke volwassen Belgische gemeente een mogelijke vestigingsplaats. De nabijheid van een andere Blokker-vestiging hoeft geen belemmering te vormen. De som van de omzetten van twee Blokkers op relatief beperkte afstand van elkaar is immers groter dan de omzet van de winkel die er het eerst was. Voorwaarde is natuurlijk dat de winstgevendheid van beide vestigingen op peil blijft. PRIJSBELEID.Met Bart Smit mikt men op iets grotere dorpen (vanaf 25.000 inwoners). Giraffe-vestigingen zijn volgens Aerts geknipt voor het perifere winkelgebeuren.De Piocheur-vestigingen in dorpen en kleine steden zijn naar verluidt de money-makers van de groep. De winkels op toplocaties in de steden zorgen voor een groot omzetcijfer, maar een relatief bescheiden rendement. Hun aanwezigheid op de A-liggingen heeft echter ook tot doel de naambekendheid van de ketens te vergroten en als uithangbord te fungeren. Kurt De Lange gaat bij het bepalen van de huurprijs voor een nieuwe vestiging uit van de verwachte omzet per maand. Die huurprijs bedraagt meestal tussen 10 en 15 % van het omzetcijfer. Patrick Aerts beweert dat de huurprijzen voor Piocheur-vestigingen in dorpen steeds tussen 1200 en 2000 frank per m² per jaar liggen. En dat de doorsnee Blokker-vestiging minimaal 500 m² beslaat (opslagruimte inbegrepen).Het aanbod aan winkelruimte mag dan momenteel ongemeen groot zijn, het vinden van het geschikte pand voor vestigingen van bijvoorbeeld Blokker is volgens Aerts geen sinecure. Vooral in de dorpen. Daar zijn gebouwen met de nodige ruimte schaars. Al hoeft dit niet te betekenen dat hij eender welke huur- of aankoopprijs wil betalen voor een pand dat aan de gestelde voorwaarden voldoet. De lijst van geschikte dorpen en gemeenten voor een Blokker-vestiging is immers uitgebreid.Geert WellensCASA (PIOCHEUR) Expansie voortaan vooral in Spanje, Portugal en Frankrijk.