Vorige week laaide de discussie op over de slechte werking van de politiediensten na de hervormingen onder de regering- Verhofstadt I. Moet de privé-sector bijspringen? Een enquête van VUB-criminoloog Marc Cools bij politiekorpsen en bewakingsfirma's toont aan dat de politie zelf vragende partij is. Wel is er nood aan een duidelijke taakomschrijving, zei Cools op een conferen...

Vorige week laaide de discussie op over de slechte werking van de politiediensten na de hervormingen onder de regering- Verhofstadt I. Moet de privé-sector bijspringen? Een enquête van VUB-criminoloog Marc Cools bij politiekorpsen en bewakingsfirma's toont aan dat de politie zelf vragende partij is. Wel is er nood aan een duidelijke taakomschrijving, zei Cools op een conferentie over publiek-private samenwerking (PPS) in veiligheidszorg, vorige week in het parlement. Cools: "Er mag geen verwarring bij de burger ontstaan. Hij moet precies weten hoe de samenwerking verloopt, tot waar de bevoegdheden van de politie en de bewakingsagenten reiken en wat de meerwaarde van dit alles is." "Dat de politiediensten zelf voorstander van meer samenwerking zijn, geeft hoop," zegt Kris Van den Briel, die het beveiligingsbedrijf Securis leidt. "Eindelijk is een PPS-project voor veiligheid bespreekbaar. Lang was het taboe, omdat volgens een klassieke redenering veiligheid een zaak van de overheid is en niet van de burger zelf." Rony Vandaele, korpschef van de politiezone Mechelen, getuigde over enkele PPS-projecten met een redelijk succes. Zo werd Securis ingeschakeld bij de bewaking van een industrieterrein. "Het aantal valse alarmen daalde spectaculair en de veiligheid nam toe," zegt hij. "De bewakingsdiensten waren onze ogen en oren op het terrein." De korpschef benadrukt dat PPS niet per se goedkoper moet zijn voor de belastingbetaler. De privé-sector moet opletten dat ze zich niet profileert als een goedkoper alternatief voor de politie, vindt Van den Briel. "Mechelen toont aan dat we de overheid ontlasten, zodat zij de handen vrij hebben voor hun kernactiviteit: politiewerk."Springt Securis in waar de overheid faalt? "Dat zou ik niet willen zeggen. Sommige bedrijven hebben nu eenmaal nood aan meer veiligheidsmaatregelen dan de overheid kan leveren," zegt Van den Briel. "Dus controleren wij de deuren en de alarminstallaties. Het is een business-to-businessomgeving. We doen het nog niet voor particulieren. We moeten vermijden dat patrouilles in de betere wijken de indruk wekken dat er zoiets bestaat als klasseveiligheid."H.B. H.B.