Voor het derde jaar op rij is Johan Vankelecom genomineerd voor de trofee Trends-CFO of the Year. De verdiensten van de financieel directeur van Belfius zijn dan ook niet min. Toen hij midden 2011 die functie opnam, ging de bank-verzekeraar, die deel uitmaakte van de Dexia-groep, door een zware crisis. Vankelecom was een van de personen die ervoor zorgden dat de instelling, na de uitkoop door de Belgische staat, op haar eentje overleefde. De succesvolle diversificatie van de financiering, goede prestaties in de risicoafbouw en winstreserveringen sinds 2012 resulteerden in een solide liquiditeits- en solvabiliteitspositie.
...

Voor het derde jaar op rij is Johan Vankelecom genomineerd voor de trofee Trends-CFO of the Year. De verdiensten van de financieel directeur van Belfius zijn dan ook niet min. Toen hij midden 2011 die functie opnam, ging de bank-verzekeraar, die deel uitmaakte van de Dexia-groep, door een zware crisis. Vankelecom was een van de personen die ervoor zorgden dat de instelling, na de uitkoop door de Belgische staat, op haar eentje overleefde. De succesvolle diversificatie van de financiering, goede prestaties in de risicoafbouw en winstreserveringen sinds 2012 resulteerden in een solide liquiditeits- en solvabiliteitspositie. "We zijn heel gefocust en planmatig te werk gegaan", vertelt de 44-jarige Brabander. "De eerste prioriteit was het verbeteren van de liquiditeitspositie. Belfius financierde in die beginperiode nog meer dan 40 miljard euro aan andere entiteiten van de Dexia-groep. Die financiering was tegen begin 2015 bijna integraal afgebouwd. In een tweede fase hebben we vooral gewerkt aan de solvabiliteit. En momenteel ronden we de derde fase af. Daarbij brengen we het krediet- en concentratierisico van de erfenisportefeuille weer in lijn met het profiel van de commerciële bank." Vankelecom lag ook aan de basis van de zogenoemde tactische derisking. Die strategie bepaalde dat Belfius zijn erfenisportefeuille niet snel-snel zou uitverkopen, maar rekening zou houden met de economische waarde van de activa: "Door te wachten op de juiste momenten hebben we de portefeuille kunnen afbouwen zonder zware verliezen, en hebben we veel waarde gecreeerd voor de Belgische overheid en de Belgische bevolking", vertelt Vankelecom. De afbouw van de investeringsportefeuille ging niet ten koste van de ontwikkeling van de commerciële franchise. Integendeel, tussen 2012 en 2015 steeg het resultaat van de bank- en verzekeringsactiviteit met 97 procent. Vankelecom: "We wisten dat we zouden worden geconfronteerd met een lage rente, hogere kapitaalbehoeften en hogere financieringskosten. Van daaruit hebben we een businessplan opgesteld om minder afhankelijk te worden van de rente-inkomsten. Door het bank-verzekeraarsmodel te ontwikkelen realiseert Belfius meer schadeverzekeringspremies en commissie-inkomsten. We boeken ook meer inkomsten uit de stijgende kredietverlening aan bedrijven en uit innovatieve dienstverlening aan de publieke sector." Door te focussen op kostenefficiëntie kon Belfius de kosten van de commerciële franchise tussen eind 2012 en 2015 met 12 procent drukken. "We besparen op alles wat geen toegevoegde waarde voor de klant heeft", zegt Vankelecom. Veel van de input voor het opstarten van zo'n kostenbesparingstraject wordt aangebracht door het financieel departement van Belfius. Maar dat geldt ook voor commerciële en investeringsbeslissingen. "Wij werken intens samen met alle andere afdelingen", zegt Vankelecom. Vankelecom heeft bij Belfius een heel breed pakket aan verantwoordelijkheden, en hij is vertrouwd met de communicatie met een rist stakeholders: "Eigen aan een staatsbank is dat we niet alleen moeten communiceren over de financieel-economische visie, maar dat we ook rekening moeten houden met een maatschappelijke context. In die zin stemt het mij uitermate tevreden dat we onze kerndoelen een jaar sneller dan gepland konden realiseren. In moeilijke omstandigheden slaagden we erin het eigen vermogen te verhogen van 3,3 miljard euro eind 2011 tot 8,7 miljard euro vorig jaar, en zo meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouder. Dit jaar kunnen we voor het eerst een dividend uitkeren en op die manier iets terugdoen voor de samenleving." P.C.