Vlaams minister van Financiën Wivina Demeester (CVP), ingezetene van Zoersel, verspreidt mee een fout gerucht over de Navo-luchthaven van Oostmalle. In Antwerpen worden plannen gesmeed om van die luchthaven een Antwerp International Airport te maken, in aanvulling van Antwerp City Airport (Deurne, met bestaande piste).
...

Vlaams minister van Financiën Wivina Demeester (CVP), ingezetene van Zoersel, verspreidt mee een fout gerucht over de Navo-luchthaven van Oostmalle. In Antwerpen worden plannen gesmeed om van die luchthaven een Antwerp International Airport te maken, in aanvulling van Antwerp City Airport (Deurne, met bestaande piste). Schriftelijk meldt de minister dat de luchthaven van Oostmalle is toegewezen aan een groengroep en er dus van een vracht- en charterluchthaven (met kwalitatieve en invoegjobs aan haar voordeur) geen sprake meer kan zijn. Zij zit op de lijn van burgemeester Harry Hendrickx van Malle. Vliegtuigen, no pasaran, toch niet in our backyard. De luchthaven van Oostmalle ressorteert onverminderd onder het ministerie van Defensie, leert navraag bij het commando Antwerpen van Defensie (waar ook het lot van de Navo-luchthaven Weelde wordt gevolgd). Het ministerie heeft een aantal voorlopige gebruikers aangesteld: een zoon van de Antwerpse oud-reder Van Marcke bezit een jachtrecht, een lokale boer heeft het gebruiksrecht op de hooivelden, een milieugroep een toelating voor natuurbeheer (een dode boom die gekapt moet worden, vogelobservatie, onderhoudswerk). Deze gebruikers veranderen niks aan de bestemming van de piste. Belangrijker dan bovenstaande electorale schermutseling is de vraag: heeft iemand belangstelling voor de financiering en de ombouw van de Navo-luchthaven tot een Antwerp International Airport? Een telefonade levert als informatie op: dat er gesprekken over een investering zullen starten met een luchtvaartbedrijf uit een buurland; dat een Britse operator van twee geprivatiseerde luchthavens zijn licht kwam opsteken en favourably impressed huiswaarts toog; dat een Antwerpse ondernemer met een optrekje in de Golfstaten een brug legde naar het Department of Civil Aviation dat de luchthaven van Abu Dhabi uitbaat en Oostmalle serieus wil bekijken. Daarnaast wordt geshopt om financiers te vinden voor een publiek-privé-initiatief voor het uitbaten van Deurne. Hoofdambtenaar Strubbe van het kabinet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Vervoer Steve Stevaert (SP) verzamelt de voorstellen. Belgavia van kamer-voorzitter Luc Meurrens (dochter van Aviapartner van Alex Verougstraete) wordt in die context gesignaleerd en ook zouden contacten worden gezocht met de Ier Desmond Dermott die voor enkele jaren London City Airport kocht van de aannemer Mowlem.