De zomervakantie is min of meer achter de rug. Tijd om even een stand van zaken te maken met betrekking tot de strategie en daaruit voortvloeiende aanpak van de voorbeeldportefeuille.
...

De zomervakantie is min of meer achter de rug. Tijd om even een stand van zaken te maken met betrekking tot de strategie en daaruit voortvloeiende aanpak van de voorbeeldportefeuille. Algemeen blijven we bij onze aanpak om op de eerste plaats te focussen op de gekende thema's met gunstige perspectieven op langere termijn. Zoals op de vorige strategiepagina besproken (IB 34A), geloven we in het aanhouden van de belangrijkste dynamieken in de wereldeconomie van de voorbije decennia. Met name, het verder convergeren van die wereldeconomie met dus een superieure groei in de opkomende landen versus de geïndustrialiseerde landen. Het thema 'consumptie van de toenemende middenklasse in de opkomende landen' blijft dan ook een basisthema, meer nog het belangrijkste thema. We hanteren daar momenteel met 40 % een 'neutrale' weging in de aangepaste vork 30 tot 50 %. Neutraal vooral om waarderingsredenen. De westerse multinationals gelinkt aan dit thema hebben een hogere waardering dan het marktgemiddelde. Meestal terecht, maar dat beperkt uiteraard het koerspotentieel. Vandaar dat we op vinkenslag liggen om zo'n concern op te pikken als het, om (wellicht) een tijdelijk incident, plots een stuk goedkoper wordt gewaardeerd. Voor ons zijn de andere thema's initieel gelijkwaardig, met dus een weging tussen 10 en 20 %. Voor de thema's 'Landbouw' en 'Vergrijzing' hebben we momenteel, na een eerdere 'overweging', een neutrale weging, met iets meer dan 15 %. Die thema's zijn dit jaar ook het meest standvastige op het vlak van samenstelling. Vergrijzing ontpopte zich in de 'zomercorrectie' ook tot sterkhouder. Wat op zich ook geen verrassing is, maar toch een waardevol gegeven. De 2 resterende thema's ('Energie' en 'Goud&metalen') hebben we tot nog toe dit jaar 'onderwogen' in de voorbeeldportefeuille. Deze thema's deden het ook over de voorbije 12 maanden niet denderend. Heel wat waarderingsindicatoren leren ons echter intussen dat deze sectoren momenteel worden ondergewaardeerd en dat beleggers overdrijven in hun negativisme. Eerder in 2013 was het thema 'Goud&metalen' aan de beurt, momenteel 'Energie', tenminste vanuit een Europees perspectief bekeken. Daar zien we mogelijkheden omdat vandaag minder investeren, morgen nieuwe capaciteitsproblemen kan doen opduiken. We zijn voor het thema 'Energie' al richting 'neutrale' weging aan het evolueren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat we vooral uitkijken naar het verstevigen van het thema 'Goud&metalen'. Uiteraard hebben we ook nog aandacht voor waarden die niet meteen bij de besproken thema's horen. Wanneer we ze kansrijk vinden, met een aantrekkelijke waardering, dan kunnen ze evengoed voorwerp zijn van een stuk of zelfs een 'Flash' met mogelijkheid tot opname in de 'Inside Selectie'.WE KIJKEN VOORAL UIT NAAR HET VERSTEVIGEN VAN HET THEMA 'GOUD&METALEN'.