Bedrijfsgebouw van het Jaar.
...

Bedrijfsgebouw van het Jaar.- Naar jaarlijkse gewoonte verkiest ImmoTrends het "Bedrijfsgebouw van het Jaar". Net als bij de vorige edities zoeken we naar een bedrijfspand dat minder dan 5 jaar oud is (of minder dan 5 jaar geleden gerenoveerd). Andere criteria om in aanmerking te komen : het gebouw moet een uiting zijn van zowel de bedrijfsfilozofie van de bouwheer, als van de opvattingen van de architekt. Aangename werkomstandigheden binnenin het pand zijn eveneens een conditio sine qua non.Nieuw dit jaar is dat u mee beslist welk gebouw de onderscheiding te beurt valt. In de volgende twee edities van ImmoTrends (die van 6 maart 1995 en die van 20 maart 1995) stellen we u 8 gebouwen voor, 4 uit Vlaanderen, 4 uit Wallonië. In Trends van 20 maart vindt u een antwoordfomulier waarop u uw voorkeur kan uitdrukken. Inzenders maken bovendien kans op een mooi geschenk.Maar de vox populi beslist niet alleen. Ook de mening van een Raad der Wijzen wordt gevraagd. Het geheel van de stemmen bepaalt uiteindelijk de laureaten. Het "Vlaamse" gebouw met de meeste stemmen is de laureaat voor Vlaanderen, het hoogst gekwoteerde "Waalse" gebouw wordt de winnaar voor het zuiden van het land.De laureaten krijgen hun prijs tijdens een happening op 8 mei 1995, in het Roularta-gebouw in Zellik. Die dag wordt in de rubriek ImmoTrends ook extra aandacht besteed aan de bekroonde panden.GEWOP- Er is maar plaats voor 2,5 miljoen m² nieuwe kantooroppervlakte in Brussel. En die extra ruimte mag er alleen komen op daartoe bestemde plaatsen : delen van Brussel die al in vroegere ontwikkelingsplannen voorbehouden waren voor kantoren, en de stationsbuurten. Brussel beschikt nu al over 8 miljoen m² kantooroppervlakte, of zowat 8 m² per inwoner van de hoofdstad.De beperking van nieuwe kantoorruimte is het belangrijkste diskussiepunt uit het Gewestelijk Ontwikkelingsplan voor Brussel (GEWOP), een veelbesproken en gekontesteerd projekt van de Brusselse hoofdstedelijke regering.Tegenstanders argumenteren dat het plan binnen afzienbare tijd voor een tekort aan kantoorruimte en voor stijgende prijzen zal zorgen in Brussel. Een stelling die Charles Picqué, minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, tegenspreekt. Volgens hem tonen zelfs de meest optimistische studies (m.a.w. de studies die voorzien dat de vraag naar kantoren sterk zal toenemen) aan dat 2,5 miljoen m² nieuwe kantoorruimte ruimschoots voldoende is om de volgende 15 jaar aan de vraag te voldoen.Wanneer het Gewestelijk Ontwikkelingsplan voor Brussel (GEWOP) van kracht wordt op 11 maart, mag de funktie van geen enkel deel van de hoofdstad (woongebied, KMO-zone,...) nog gewijzigd worden. Van die dag af kunnen kantoorprojekten waarvoor men nog geen vergunning heeft aangevraagd, alleen nog in de buurt van de stations ontwikkeld worden.Volgens Jacques Van Grimbergen, adjunkt-kabinetschef van Charles Picqué en direkteur-generaal van de BROH (Bestuur Ordening en Huisvesting), zijn dit de makkelijkst bereikbare plaatsen. Kantoren in de buurt van stations vormen daarom naar verluidt een oplossing voor het fileprobleem.Office Index- Het gaat beter met het kantoorvastgoed. Dat is althans het besluit van de recentste editie van de Office Index van Jones Lang Wootton. Die index geeft het huurprijsniveau van kantoorruimte in de belangrijkste Europese steden. Blijkt dat de gezamenlijke index voor alle belangrijke Europese vastgoedsteden van een stand van 100 in 1980 tot december 1991 onafgebroken steeg en een top op 317 punten bereikte. Met andere woorden : om één m² kantooroppervlakte te huren in een Europese stad betaalde men in 1991 gemiddeld meer dan het drievoudige van 1980. De inflatie bedroeg in die periode opgeteld 60 %.Na december 1991 ging het echter in snel tempo naar beneden. In 1992 volgde een daling met 7,4 %, in 1993 met 12,5 %, en in 1994 met 4,2 %. Nog steeds volgens de het JLW-rapport. Ondanks de daling van de huurprijzen voor heel 1994, deed zich in het vierde kwartaal een ommekeer voor. Tussen september en december van vorig jaar stegen de huurprijzen voor klasse-A-kantoren in Europa met gemiddeld 0,6 %. Een kleine opleving, maar wel de eerste in drie jaar.Ook op gebied van leegstand bracht 1994 verbetering. Al is de vooruitgang erg beperkt. Een studie van Knight Frank & Rutley beweert dat de leegstand van kantoren groter dan 500 m² in Brussel en de periferie in 1994 met 2 % gedaald is. De terugloop van het aantal m² leegstaande nieuwe kantoren maakte volgens KFR meer indruk. Binnen de 19 Brusselse gemeenten daalde dat cijfer naar verluidt met 42 %.CHARLES PICQUÉ Een rem op nieuwe kantoorruimten.BEDRIJFSGEBOUW VAN HET JAAR UCO, Gent, de laureaat van 1993.