Het is een gemeenplaats in Silicon Valley dat technologische innovatie waarde schept. Maar zoals vele mislukte start-ups kunnen getuigen, leidt innovatie niet noodzakelijk tot succes. Timing is even belangrijk als de innovatie zelf. Heel wat bedrijven die in het dotcomtijdperk over de kop gingen, zijn nu in een andere vorm bloeiende bedrijven. Eenvoudig gezegd: de juiste technologie moet op het juiste moment gecombineerd worden met het juiste gedrag, voldoende schaalgrootte en de juiste economische omstandigheden. In de Amerikaanse vastgoedsector is dat moment gekomen. In 2015 staat een rist vernieuwingen voor de deur.
...

Het is een gemeenplaats in Silicon Valley dat technologische innovatie waarde schept. Maar zoals vele mislukte start-ups kunnen getuigen, leidt innovatie niet noodzakelijk tot succes. Timing is even belangrijk als de innovatie zelf. Heel wat bedrijven die in het dotcomtijdperk over de kop gingen, zijn nu in een andere vorm bloeiende bedrijven. Eenvoudig gezegd: de juiste technologie moet op het juiste moment gecombineerd worden met het juiste gedrag, voldoende schaalgrootte en de juiste economische omstandigheden. In de Amerikaanse vastgoedsector is dat moment gekomen. In 2015 staat een rist vernieuwingen voor de deur. Vastgoed heeft waarde, maar tot voor kort was de informatie daarover gefragmenteerd en ondoorzichtig. Door de snelle opkomst van de mobiele technologie, de toenemende verfijning van de analyse en de verwerking van big data komt daar nu verandering in. Miljoenen mensen kunnen gemakkelijk informatie vergaren over huizen, buurten en pendelafstanden. De vastgoedsector moet zich daaraan aanpassen. Drie grote verschuivingen liggen in het verschiet. Ten eerste zien we geheel nieuwe deelnemers verschijnen op de markt, aan beide zijden van de transactie. Nu 92 procent van de consumenten het internet gebruikt in de zoektocht naar een eigendom, schept de alomtegenwoordigheid van de mobiele technologie een nieuwe en waardevolle ervaring. Vanaf 2015 maakt ook een nieuwe generatie van makelaars en agenten haar intrede in de sector. Ook zij beseffen dat mobiele technologie essentieel is voor hun business. Ten tweede wordt de besluitvorming sneller, meer ontspannen en beter geïnformeerd. Een huis kopen, is niet alleen de grootste financiële beslissing die mensen ooit maken, het is ook een van de langdradigste en met twijfels beladen. In het komende decennium beseffen almaar meer kopers en verkopers dat zij dankzij de online- en mobiele hulpmiddelen snel een aantal onzekerheden (in verband met scholen, misdaadcijfers, pendelen, buurten, lokale diensten) kunnen elimineren. Uiteindelijk komt het erop neer dat wat wij het 'verwarde midden' noemen -- de periode tussen het ogenblik dat het oorspronkelijke enthousiasme van de kopers begint weg te ebben en het moment dat zij zover zijn om de eigendom te kopen -- zal krimpen. De gemiddelde transactiecyclus voor een huis bedraagt nu 18 tot 24 maanden. Dat wordt korter in 2015 en zal in de komende vijf jaar naar twaalf maanden evolueren. Ten derde zijn dienstverlening en merkimago voor de ondernemingen uit de sector essentiële elementen om het verschil te maken. Dat is al merkbaar in markten als Groot-Brittannië en Australië. Nu de kopers jonger, technologisch meer onderlegd, beter geïnformeerd en doortastender zijn, worden ook de vastgoedprofessionals creatiever als het erom gaat hun relaties te onderhouden, inzicht te verschaffen en de mensen door het proces te gidsen. Persoonlijke aandacht en dienstverlening blijven van het grootste belang in de vastgoedsector. Almaar meer spelers steken dan ook tijd in de uitbouw van een omvattende online-aanwezigheid, ze maken toenemend gebruik van de sociale media en houden daar gedetailleerde profielen bij, waarop ze hun ervaring en expertise kunnen tonen aan iedereen, niet alleen aan wie ze kennen in hun buurt. Ik was altijd al van oordeel dat vastgoed moet gezien worden als een marktplaats met twee zijden. Door de omvang en de ingewikkeldheid van de transacties moet de beste vastgoedtechnologie de rol versterken die de professionals in de sector spelen en de consumentervaring verbeteren. Dat veronderstelt dat de professionals begrijpen dat ze voortaan helemaal blootgesteld zijn aan een veeleisende consumentenmarkt. De tijd is rijp om dat inzicht vruchten te doen afwerpen. Experts verwachten dat in 2015 een toenemend aantal huizen te koop aangeboden wordt en dat de vraag bescheiden stijgt. Als dat zo is, dan is het stabiele herstel voor de sector het perfecte moment om risico's te nemen op een verbonden markt die eindelijk de kritische massa bereikt heeft. De auteur is CEO van de Amerikaanse vastgoedmakelaar Trulia.PETE FLINTNu de kopers jonger, technologisch meer onderlegd, beter geïnformeerd en doortastender zijn, worden ook de vastgoedprofessionals creatiever.