Op haar vijfendertigste kan Christine Faes een curriculum voorleggen waar vertrouwdheid met buitenlands beleid en buitenlandse handel zowel op Vlaams als federaal niveau van afstraalt. Ze lijkt dan ook de geknipte persoon om Walter Borms op te volgen als directeur van NCMV Internationaal, de poot van het NCMV die zich bekommert om de Vlaamse kmo's die de grenzen te buiten gaan.
...

Op haar vijfendertigste kan Christine Faes een curriculum voorleggen waar vertrouwdheid met buitenlands beleid en buitenlandse handel zowel op Vlaams als federaal niveau van afstraalt. Ze lijkt dan ook de geknipte persoon om Walter Borms op te volgen als directeur van NCMV Internationaal, de poot van het NCMV die zich bekommert om de Vlaamse kmo's die de grenzen te buiten gaan. "Tijdens mijn studies hedendaagse geschiedenis aan de Ufsia en de KU-Leuven droomde ik al van een loopbaan met internationale contacten. Maar dat die zo economisch gekleurd zou zijn, had ik niet gedacht," vertelt Christine Faes, die begin vorige week de directeurstaak op zich nam. Haar voorganger Borms is nu adjunct-secretaris-generaal van de Europese Organisatie voor kmo en ambacht (UEAPME). Na haar studies werkte Faes van '83 tot '85 op de kanselarij- en de voorlichtingsdienst van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna kon ze aan de slag bij de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH), eerst als assistent op de sector Japan-Korea-Australië, later als hoofd van de sector Noord-Amerika. Handelsmissies organiseren, informatie over markten verstrekken, en matchmaking tussen Belgische en vreemde bedrijven : dat was de ervaring die ze eraan overhield. De regionalisering van de buitenlandse handel deed haar begin '91 onder de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel ressorteren, waar ze het beleid kreeg toevertrouwd inzake financiële tegemoetkomingen aan Vlaamse bedrijven die markten buiten de EU wilden gaan verkennen. Een jaar later greep ze de kans om attaché te worden op het kabinet van de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande. Faes : "In de cel buitenlands beleid behartigde ik de relaties met Centraal- en Oost-Europa. Ik was daarnaast als verantwoordelijke voor economische betrekkingen vooral bezig met het aantrekken van investeerders. Onder Van den Brande II verschoof het accent meer naar buitenlandse handel." In die verschillende functies maakte ze blijkbaar indruk op de bonzen van de organisatie voor zelfstandige ondernemers in de Brusselse Spastraat, met als gevolg dat ze zich nu als directeur NCMV Internationaal kan vermeien in "drukke, gevulde, maar boeiende dagen". Pendelend vanuit haar woonplaats Antwerpen trekt ze afwisselend naar Brussel en Kortrijk, waar de internationale divisie haar basis heeft. Ze moet er onder meer de verdere uitbouw van het Euro Info Centrum (in samenwerking met de Europese Unie) in goede banen leiden. Dienstverlening aan kmo's, opleidingen (Laureaat Exportmanagement), seminaries over specifieke markten of onderwerpen, organisatie van, of actieve participatie aan één of twee handelsmissies per jaar, en de verdediging van de belangen van de exporterende kmo's bij de Vlaamse en de federale overheid : allemaal taken die NCMV Internationaal voor zijn rekening neemt, en die Christine Faes dus voortaan coördineert. Welke de eerstvolgende missie is waaraan ze zal deelnemen, weet ze zelf nog niet. Het NCMV trekt dit jaar in elk geval nog naar Noord-Frankrijk, Nederland en het Verre Oosten. CHRISTINE FAES (NCMV INTERNATIONAAL) Ik wilde een loopbaan met internationale contacten. Dat ze zo economisch gekleurd zou zijn, had ik vroeger nooit gedacht.