"We evolueren weg van het zuiver Belgische verhaal. In de plaats komt een Benelux-aanpak, die een rol te vervullen heeft als voorloper van een Europese integratie," verduidelijkt Wim Desmet.
...

"We evolueren weg van het zuiver Belgische verhaal. In de plaats komt een Benelux-aanpak, die een rol te vervullen heeft als voorloper van een Europese integratie," verduidelijkt Wim Desmet. In zijn stem klinkt tevredenheid en trots. Desmet lag in 1972 aan de basis van de intrede van de Duitse reisgigant Neckermann in ons land. Vandaag is hij samen met Marc Peeters gedelegeerd bestuurder van NUR Touristic Benelux. Het reisbedrijf, dat onlangs een nieuwe Gentse hoofdzetel in gebruik nam - goed voor een investering van 800 miljoen frank -, maakt aanspraak op 16,2% marktaandeel van de Benelux-reismarkt in 1997. In omzet betekent dit 21,2 miljard frank (exclusief de 4,7 miljard frank, gerealiseerd door de Nederlande touroperator Vrij Uit, die in december 1997 werd opgekocht, maar buiten de consolidatie werd gehouden). In omzet groeide NUR Touristic Benelux met 3 miljard frank of 16,6% ten opzichte van 1996. De winst na belasting bedroeg vorig jaar 381,9 miljoen frank, of 1,8% op de omzet (tegenover 1,5% in 1996). Nederland - dat sinds begin 1997 onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van Marc Peeters en Wim Desmet - droeg vorig boekjaar 4,9 miljard frank bij tot de omzet, België 16,3 miljard frank met respectievelijk 258.998 en 1.137.354 klanten. En Luxemburg? "Wij hebben destijds Luxemburg opgestart, maar de vier reisagentschappen zijn later om praktische redenen onder de Duitse organisatie gebracht. De chartering gebeurt namelijk vanuit Duitsland. Het is de bedoeling dat Luxemburg opnieuw naar de Belgische structuur terugkeert," aldus Desmet. FUSIEVENNOOTSCHAP.Als de respectieve aandeelhouders einde maart hun fiat geven, krijgt de Belgische structuur een nieuwe vorm: Neckermann Reizen België en zijn 100% dochtervennootschappen Sunsnacks (overgenomen uit het faillissement van TEA einde 1991) en All Air (overgenomen in maart 1993 en nu op de markt als All Seasons) verdwijnen en fuseren tot één vennootschap: NUR Touristic Benelux. NUR Touristic Benelux (490 werknemers) wordt op zijn beurt 100% aandeelhouder van Holiday Land (dat de acht reiskantoren groepeert die einde 1995 van Mondial Tour/Transmondial werden overgenomen), Fort August (dat het oude Sunsnacks-gebouw omsluit) en de vennootschap naar Frans recht Alyssa Voyages, dat op de Noord-Franse markt jaarlijks zo'n 10.000 reservaties voor Sunsnacks, Pegase en All Seasons werft. Marc Peeters: "We zijn uitgegroeid tot een portfolio-organisatie die niet alleen verschillende producten bundelt (autoreizen, vliegreizen...), maar ook verschillende merken (Neckermann, Pegase, Sunsnacks, All Seasons) en distributiekanalen (exclusieve distributie, open distributie...). Commercieel en organisatorisch blijft dit zo, daarboven evenwel komt een platform dat synergieën beoogt op het gebied van human resources, informatica, boekhouding en bestuur." Volgens Peeters is er doelbewust niét geopteerd voor een holdingstructuur. "Een holding brengt een gigantische overhead mee. Wij willen snelheid, efficiëntie, flexibiliteit." Naast NUR Touristic Benelux nv komt er een NUR Touristic Benelux bv, die langs Nederlandse zijde de activiteiten van de touroperatingmerknaam Neckermann voor zijn rekening neemt. NUR Touristic Benelux bv houdt voor 100% de aandelen aan van Neckermann Zakenreizen, Holiday Land met veertig reisbureaus, Vrij Uit, dat gespecialiseerd is in autovakanties en in dat segment prat gaat op een marktaandeel van 46%, en 33% van de aandelen in Broere Reizen. "Voorlopig behoudt NUR Touristic Benelux bv zijn holdingfunctie, maar we zijn aan het uitzoeken of we naar analogie met België naar een vereenvoudiging van de structuren kunnen gaan. Dit loopt samen met de optie of we een Benelux-holding zullen creëren of niet," weet Marc Peeters. Enige aandeelhouder van NUR Touristic Benelux nv en bv is NUR Touristic GmbH, die op zijn beurt als aandeelhouder onder meer Karstadt AG en Condor GmbH heeft. Condor is een dochter van Lufthansa. Gezien de beoogde integratie en de toenemende concentratie in de sector is het, dixit Wim Desmet, "niet uitgesloten dat Condor ook vanuit België voor NUR chartervluchten zal uitvoeren. Maar voorlopig is daar nog geen sprake van." Op jaarbasis koopt NUR Touristic Benelux in België meer dan 600.000 vliegtuigstoelen, momenteel bij Virgin Express, Sobelair en City Bird. CAB