NAAR TOULOUSE.
...

NAAR TOULOUSE.Avro is geen onbekende in de Europese luchtvaart. De stichter, Alliott Verdon Roe, was immers de eerste Brit die begin deze eeuw met sukses zijn eigen vliegmachine ontwierp, bouwde en vloog zonder neer te storten. A.V. Roe and Co Ltd, opgericht in '24 in de buurt van Manchester, maakte later deel uit van een consortium dat maar liefst 7374 Lancaster-bommenwerpers maakte tussen september '41 en september '45 of een gemiddelde van 35 vliegtuigen per week ! In de jaren zeventig komt het bedrijf in handen van British Aerospace (BAe), dat het in '93 opnieuw verzelfstandigt met als specifieke taak het bouwen en commerializeren van vliegtuigen voor de regionale burgerluchtvaart.Het management kreeg de opdracht het bedrijf gezond te maken en reduceerde het aantal arbeidsplaatsen van 3500 naar 1800. Na de Golfoorlog daalde de vraag naar vliegtuigen immers dermate, dat algemeen direkteur Ian Leath en zijn team het onverantwoord achtten op hetzelfde ritme te blijven produceren. In tegenstelling tot konkurrenten als bijvoorbeeld Fokker en DASA, die bleven assembleren in afwachting van betere tijden. "Elk toestel dat hier nu gebouwd wordt, heeft een eigenaar. Bij andere regionale vliegtuigkonstrukteurs staat het vol met white tails (nvdr vliegtuigstaarten zonder het embleem van een luchtvaartmaatschappij en dus zonder afnemer). Dat is financieel onhoudbaar. "SCHAALVERGROTING.In de Avro-fabriek in Woodford, een groene buitenwijk van Manchester, loopt iedereen rond in grijs en blauw ook het senior management als ondersteuning van de teamgeest. Er wordt gewerkt met Integrated Assembly Sites : elk onderdeel (neus, romp, elektrische bekabeling...) is de verantwoordelijkheid van één groep, die de taken onderling verdeelt. Dit principe wordt doorgetrokken tot de eindassemblage, waar een en hetzelfde team 8 weken lang een en hetzelfde vliegtuig in elkaar steekt. "Dat verhoogt de betrokkenheid van de werknemers bij het finale produkt, " meent Ian Leath. "De desbetreffende teams voelen zich dan ook zeer trots wanneer hun vliegtuig met sukses de eerste testvluchten uitvoert. "Ondanks de afdankingen, het gevulde orderboek, de 40 % produktiviteitsverhoging en de 20 % kostenverlaging sinds '93 blijft de operationele cash flow negatief 198 miljoen pond (2 miljard frank) in '94 voor de volledige regionale jetaktiviteit van BAe. Eerder dit jaar werd dan ook beslist tot de oprichting van Aero International (Regional), waarin British Aerospace, het Franse Aérospatiale en het Italiaanse Alenia elk een derde van de aandelen aanhouden. Het hoofdkantoor van AI(R), operationeel vanaf 1 januari '96, zal zich in Toulouse bevinden, waar ook het hoofdkantoor van Airbus is. British Aerospace, 's werelds derde grootste defensiegroep, is overigens voor 20 % aandeelhouder van Airbus. De produktie van Avro blijft behouden in Woodford, de verkoop en marketing verdwijnen naar het zonnige zuiden.