De West-Vlaming Robrecht Himpe kwam een jaar geleden aan het hoofd van de Europese vlakke producten van de staalreus ArcelorMittal. Die eenheid neemt een kwart van de activiteiten van de groep voor haar rekening. Himpe is verantwoordelijk voor liefst 65.000 werknemers, in een volgens hem versnipperde Europese context. Iets wat de reactiesnelheid van de Europese staalindustrie in de crisis niet ten goede komt in vergelijking met die in de VS bijvoorbeeld.
...

De West-Vlaming Robrecht Himpe kwam een jaar geleden aan het hoofd van de Europese vlakke producten van de staalreus ArcelorMittal. Die eenheid neemt een kwart van de activiteiten van de groep voor haar rekening. Himpe is verantwoordelijk voor liefst 65.000 werknemers, in een volgens hem versnipperde Europese context. Iets wat de reactiesnelheid van de Europese staalindustrie in de crisis niet ten goede komt in vergelijking met die in de VS bijvoorbeeld. "Het eerste jaar is bijzonder intens geweest", klinkt het van-uit het hoofdkwartier in Luxemburg, waar Robrecht Himpe ook woont met zijn vrouw. "Ik had niet alleen een nieuwe job, maar ik heb in een paar maanden ook de twee extreme uiteinden van een economische cyclus meegemaakt. Toen ik begon in juni 2008, was er nog een massale vraag naar staal, en een nijpend tekort aan grondstoffen als ertsen en kolen. Een zeer interessante periode, want we moesten er alles aan doen om maximaal te kunnen produceren. Maar in het vierde kwartaal is de vraag naar staal bijzonder sterk gedaald. We hebben toen het roer drastisch moeten omgooien, door ons onmiddellijk aan te passen aan de nieuwe marktvraag, en door onze voorraden zo snel mogelijk af te bouwen." Over de toekomst is Robrecht Himpe optimistisch gestemd, in die zin dat staal onontbeerlijk is als het basisproduct voor economische groei. Bovendien is de staalsector de jongste jaren sterk geconsolideerd. Dankzij hun schaalgrootte zijn de staalproducenten minder kwetsbaar voor de economische terugval dan pakweg tien jaar geleden. Anderzijds is het natuurlijk bijzonder onaangenaam, beseft Himpe, dat de verminderde productievolumes een daling van de werkgelegenheid veroorzaken. Een tijdelijke fase, maar de staalmanager is zich zeer bewust van de grote inspanningen die van het personeel gevraagd worden. Hij ziet dat echter als een noodzaak om een belangrijke economische pijler in stand te houden. En de Belgische vestigingen van ArcelorMittal? Wordt het ooit nog zoals vroeger? Himpe: "Een bijzonder moeilijke vraag. Pas als de staalconsumptie in de VS weer op gang komt, kunnen we voor Europa concretere vooruitzichten geven. Het is niet duidelijk wanneer en in welke regio's in Europa de markt zich zal herstellen. De vestigingen Luik en Gent hebben gekwalificeerd personeel, zijn hoogtechnologisch, leveren hoogkwalitatieve producten maar hebben een kostennadeel. Dat is vandaag het thema waar we samen met de vestigingen sterk aan sleutelen: het is de basisvoorwaarde voor het garanderen van onze toekomst in een globale markt." Een bijkomende uitdaging in ons land vindt Robrecht Himpe de hoge loonkosten. "Een sluipend probleem wat enkel maar groter wordt, maar waar te weinig aan gedaan wordt." Robrecht Himpe (51)Is: CEO van de eenheid vlakke producten van ArcelorMittal voor Europa en voorzitter van het Staalunieverbond in Belgie. Vrije tijd: wandelen, fietsen, zwemmen, muziek beluisteren (klassiek en jazz), concerten, lezenC.D.C.