De drie aandeelhouders en zaakvoerders van Eurodal stelden zich vijf jaar geleden als doel om hun omzet te verdriedubbelen. Vandaag lijkt Eurodal te slagen in zijn opzet: de omzet is met 2,2 vermenigvuldigd. De drie in kwestie zijn Philippe Segers - die het roer overnam van zijn vader en stichter van Eurodal Walter Segers - zijn schoonbroer Gerald Van Doren en Patrick Bynens, ex-directeur bij bouwbedrijf Echo Engineering in Houthalen.
...

De drie aandeelhouders en zaakvoerders van Eurodal stelden zich vijf jaar geleden als doel om hun omzet te verdriedubbelen. Vandaag lijkt Eurodal te slagen in zijn opzet: de omzet is met 2,2 vermenigvuldigd. De drie in kwestie zijn Philippe Segers - die het roer overnam van zijn vader en stichter van Eurodal Walter Segers - zijn schoonbroer Gerald Van Doren en Patrick Bynens, ex-directeur bij bouwbedrijf Echo Engineering in Houthalen. Zijn hoge vlucht dankt het bedrijf aan innovatie. "De betonnen vloerplaat is altijd een grijze duif geweest", legt Philippe Segers uit. "Ze werd gelegd op plaatsen die niet 'in the picture' staan, zoals achteraan bedrijventerreinen. Van het grijze, steriele product zijn we geëvolueerd naar een esthetisch product. We profileren ons nu op de markt van definitieve, mooie, strakke verhardingen." Eurodal richt zich niet meer enkel tot de industrie, maar bespeelt ook de particuliere markt en de markt van steden en gemeenten. "De industrie blijft belangrijk", benadrukt Segers. "Maar onze vloerplaten zijn nu ook geschikt voor de ingang van bedrijven. We spelen met combinaties met andere materialen en beplanting." Eurodal biedt zijn klanten een totaaloplossing aan: van ontwerp tot uitvoering. Daarvoor werkt het met preferente partners. Die betrokkenheid bij ontwerp en uitvoering helpt Eurodal ook innoverend te denken. "De tuinarchitecten waarmee we werken, komen bijvoorbeeld met vragen voor aanpassingen. Zo ontwikkel je verder", licht Patrick Bynens toe. "We werken al onze innovaties in eigen huis uit, waar nodig met de hulp van ingehuurde experts", vult Segers aan. Ook met zijn belangrijkste productinnovatie formuleerde Eurodal een antwoord op een probleem op het terrein. "We hadden snel door dat water een probleem zou worden", stelt Patrick Bynens. "In Vlaanderen wordt meer en meer verhard, wat leidt tot overstromingen en wateroverlast. Er waren al oplossingen op de markt voor terreinen waarop wordt gewandeld of met de auto gereden. Maar voor bedrijventerreinen met zwaar verkeer bestond er nog geen oplossing." Eurodal ontwikkelde daarom Hydrops, betonnen vloerplaten met een bufferingssysteem dat zorgt voor de opvang en infiltratie of vertraagde afvoer van regenwater. Betonnen vloerplaten zijn uitermate geschikt voor zwaar vervoer. Het regenwater wordt opgevangen in ingewerkte gootelementen. Die gootplaten hebben een luchtdichte afvoerkolk, zodat een vacuüm ontstaat dat het water naar beneden trekt. Zo kan met een beperkte buisdiameter heel wat water worden afgevoerd. Het opgevangen water wordt gefilterd en gaat naar een bufferbekken onder de betonnen vloerplaten. Zo verliezen bedrijven geen oppervlakte voor de aanleg van een bufferbekken of -vijver. Een aardige bijkomstigheid als je rekening houdt met de prijzen van de bedrijfsgronden in Vlaanderen. Vanuit het bufferbekken wordt het water in de bodem geïnfiltreerd of waar bodeminfiltratie niet kan (kleigrond) of niet mag (waterwinningsgebied), vertraagd afgevoerd naar de riolering. Hergebruik van het water in de productie en/of het kantoorgebouw behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het systeem is ideaal voor plaatsen waar het grondwater hoog staat. Door de grote draagkracht van de betonnen vloerplaten moet niet zo diep gewerkt worden als bij andere buffersystemen. "Zo blijven wij meestal boven het grondwaterpeil", zegt Philippe Segers. Het Hydrops-systeem is gekeurd en goed bevonden door VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek). Bij de weefselfabrikant Fingo in Westmalle werd het systeem gedurende zes maanden getest en gemonitord. "Deze werf wilden wij echt als testcase, omdat daar vervoer van 100 ton rondrijdt, wat zelfs meer is dan op de weg", vertelt Patrick Bynens. "Voor bedrijven is de aanleg van een bufferbekken een noodzakelijke investering. Door de combinatie van verschillende technieken drukken wij de kosten. Bovendien hebben bedrijven nu de garantie dat ons systeem werkt." Sinds zijn lancering in maart kent Hydrops heel wat succes. "Wij krijgen wekelijks vragen binnen", zegt Philippe Segers. Dit jaar heeft Eurodal vijf grote werven uitgerust met Hydrops. "We willen ook niet te snel gaan", legt Patrick Bynens uit. "Uitvoeringstechnisch willen we nog wat expertise opbouwen. We leren bij van elk project." Voor volgend jaar plant Eurodal één grote werf per maand. KATIA GROSEMANS, FOTO THOMAS LEGRÈVE"Voor bedrijven is de aanleg van een bufferbekken een noodzakelijke investering. Met Hydrops drukken wij de kosten" Patrick Bynens