Ook de werkgevers in onze buurlanden kennen eindejaarspremies toe. Maar het systeem is niet zo wijdverspreid als in België. Een overzicht.
...

Ook de werkgevers in onze buurlanden kennen eindejaarspremies toe. Maar het systeem is niet zo wijdverspreid als in België. Een overzicht. Advocaat Ilse Govaert, vennoot van Laga: "De treizième mois in Frankrijk vertoont sterke gelijkenissen met onze situatie. Evenmin wettelijk verplicht, vind je de eindejaarspremies terug in cao's of individuele arbeidsovereenkomsten. De gratificatie is gelijk aan één maandwedde en kan gespreid uitgekeerd worden. De fiscus onderwerpt de premie aan dezelfde belastingtarieven en sociale zekerheid als de gewone bezoldiging." In Nederland gaat het om de eindejaarsuitkering, die wettelijk niet verplicht is. Govaert: "De vergoeding moet voorzien zijn in een cao per sector. Ze bedraagt ongeveer 2 % tot 4 % van het jaarsalaris en wordt evenredig per maand opgebouwd. Voor de Nederlandse ambtenaren bedraagt de eindejaarsuitkering 3 % van het salaris op jaarbasis. De uitkering bij een volledig dienstverband bedraagt ten minste 836 euro en wordt in december uitbetaald. Op fiscaal en socialezekerheidsvlak wordt de eindejaarsuitkering als loon aanzien. Naast de eindejaarsuitkering kan de werkgever een kerstpakket - meestal luxelevensmiddelen en een duurzaam geschenk - aan zijn werknemers geven." De eindejaarspremie in Duitsland heet Weihnachtsgeld. Govaert: "De betaling van de vergoeding kan worden voorzien in een cao of een individueel arbeidscontract. De hoogte is afhankelijk van de sector, de onderneming en de arbeidsduur. De onderneming kan een hogere premie geven, indien hier zakelijke gronden voor bestaan. Daarnaast krijgt 73 % van de Duitse werknemers nog een substantiële Weihnachtsbonus. Op fiscaal vlak wordt de eindejaarspremie op dezelfde manier behandeld als het gewone loon. De socialezekerheidsbijdragen zijn eveneens verschuldigd op de eindejaarspremie. Wel blijkt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen mogelijk, indien de samenvoeging van de eindejaarspremie met het normale loon een bepaald bedrag overstijgt." Hoewel er geen wettelijke term voorhanden is, wordt de eindejaarspremie in Groot-Brittannië een end of year bonus - cash - genoemd. Govaert: "Er bestaat geen wettelijke verplichting. De belastbaarheid van de bonus is afhankelijk van het bedrag dat aan de werknemer wordt toegekend (aanslagvoeten van 10 %, 22 % of 40 %). De socialezekerheidsbijdragen zijn eveneens verschuldigd op de eindejaarspremie. Tevens kunnen werkgevers een Christmas package/present aan hun werknemers schenken. "