De internationale klimaatconferentie COP21, die eind 2015 plaatsvond in Parijs, heeft de verwachtingen overtroffen. De meeste landen namen een duidelijk engagement om de opwarming van de aarde in de komende decennia te beperken. "Op eerdere conferenties werd vooral gepraat over morele vraagstukken en principekwesties. Maar tijdens de COP21 is het debat al snel verschoven naar de economie en de bedrijven. Dat was allemaal veel minder idealistisch en veel concreter", constateert Adrie Heinsbroek, directeur maatschappelijk verantwoord beleggen bij ING België. "De uitdagingen zullen niet meer verdwijnen. De bedrijven zullen zich daaraan moeten aanpassen."
...

De internationale klimaatconferentie COP21, die eind 2015 plaatsvond in Parijs, heeft de verwachtingen overtroffen. De meeste landen namen een duidelijk engagement om de opwarming van de aarde in de komende decennia te beperken. "Op eerdere conferenties werd vooral gepraat over morele vraagstukken en principekwesties. Maar tijdens de COP21 is het debat al snel verschoven naar de economie en de bedrijven. Dat was allemaal veel minder idealistisch en veel concreter", constateert Adrie Heinsbroek, directeur maatschappelijk verantwoord beleggen bij ING België. "De uitdagingen zullen niet meer verdwijnen. De bedrijven zullen zich daaraan moeten aanpassen." Het akkoord zal een aanzienlijke weerslag hebben op de bedrijven en hun manier van investeren. "80 procent van de investeringen om de CO2-uitstoot van de wereldeconomie te verlagen, wordt gedaan door de privésector", zegt Sasja Beslik, directeur maatschappelijk verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. "Veel sectoren krijgen te maken met risico's die samenhangen met het milieu - denk maar aan de waterschaarste", stelt Ophélie Mortier, coördinator maatschappelijk verantwoord beleggen bij Degroof Petercam. "Bedrijven moeten daarmee rekening houden en hun gedrag wijzigen. Traditionele analisten hebben die cultuur niet en stellen vrijwel nooit vragen over milieuproblemen. Er is nog veel werk om de analisten daarvan bewust te maken." De impact van COP21 op de financiële sector zal vooral te voelen zijn aan de manier waarop analisten bedrijven waarderen. Ze moeten in hun modellen nieuwe criteria integreren om rekening te houden met stranded assets - activa die hun waarde verliezen door toekomstige ecologische of wettelijke beperkingen - of met de prijs die ondernemingen moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. "Een van de mislukkingen van COP21 is dat er geen manier is afgesproken om die koolstofkosten vast te leggen. We moeten voortgaan op schattingen", aldusMortier. "Het wordt een uitdaging om precies te bepalen wat in die modellen moet worden opgenomen." "Zolang er geen koolstofprijs is, is het moeilijk een koolstofrisico te integreren in onze modellen", bevestigt Sasja Beslik. "We zijn ook nog niet in staat om stranded assets correct te waarderen, al hebben we daarin vooruitgang geboekt. We moeten stoppen met naar het verleden te kijken en ons concentreren op toekomstgerichte modellen." Bij Candriam Investors Group is Isabelle Cabie iets optimistischer. "Wij zijn al blij met de gegevens waarover we nu beschikken. Mettertijd kunnen die alleen maar nauwkeuriger en betrouwbaarder worden." Toch geeft ze toe dat er "nog veel onzekerheid bestaat over de gegevens die worden gebruikt. "Iedereen in de sector kent die beperkingen. Een deel van de cijfers die we hanteren om de ecologische voetafdruk van een bedrijf te bepalen, bestaat nog uit schattingen. We moeten dus voorzichtig zijn met de manier waarop we onze portefeuilles beheren. Een bedrijf selecteren met een ecologische voetafdruk die iets groter is dan gemiddeld, kan gevaarlijk zijn." Beslikwijst erop dat meerdere Europese landen de intentie hebben om regels vast te leggen voor maatschappelijk verantwoord beleggen. "In Zweden zijn er al wetsontwerpen. Er gaat geen week voorbij zonder dat er nieuwe informatie bekend raakt over de juridische impact van COP21." "Ook Frankrijk zit niet stil. Vermogensbeheerders worden uitgenodigd om hun beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen bekend te maken", onderstreept Isabelle Cabie. "De overheid eist van de actoren dat ze daarover een standpunt innemen, met bindende verplichtingen, zoals een jaarlijkse publicatie van de activiteitsrapporten." De akkoorden van COP21 hebben de gespecialiseerde afdelingen van de vermogensbeheerders ook de kans gegeven om uit te pakken met hun expertise in maatschappelijk verantwoord beleggen. "We krijgen veel vragen van onze collega's en van ngo's die willen weten hoe die nieuwe uitdagingen kunnen worden aangepakt", zegt Adrie Heinsbroek.Mensen worden zich meer en meer bewust van de uitdagingen van de klimaatverandering en van de noodzaak om solidair en verantwoord te beleggen. "COP21 is duidelijk een omslagpunt geweest. Er gaat veel meer aandacht naar die thema's", weet Isabelle Cabie. "Veel klanten vragen ons om criteria inzake maatschappelijk verantwoord beleggen te hanteren voor het beheer van hun portefeuille." "COP21 heeft zeker een weerslag op de mandaten voor de activa die wij beheren", onderstreept Beslik. "Wij zien dat als een grote kans voor de vermogensbeheerders die erin slagen de uitdagingen van COP21 te integreren in hun beleggingsproces. Maatschappelijk verantwoord beleggen is niet langer een randfenomeen, maar moet nu de kern vormen." "We moeten een totaalbeeld krijgen van de bedrijven op basis van de ESG-criteria (milieu, sociaal en deugdelijk bestuur, nvdr)", zegt Cabie. "Traditionele vermogensbeheerders houden het meest rekening met criteria voor deugdelijk bestuur - zoals respect voor de minderheidsaandeelhouders en de onafhankelijkheid van de raad van bestuur - maar ook het milieubewustzijn wint aan belang. Sinds COP21 hebben we mandaten die uitsluitend betrekking hebben op die criteria." "Maatschappelijk verantwoord beleggen stootte de afgelopen jaren nog op veel obstakels, omdat vaak werd gedacht dat die strategie minder performant was dan een klassieke belegging", zegt Mary Jane McQuillen, hoofd ESG Investment bij Clearbridge. "Maar door COP21 is het zekerder dan ooit dat er geen weg terug is. Bovendien hebben de recentste studies aangetoond dat de MSDCI KLD 400 Social-index, een graadmeter voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen, beter presteert dan de S&P500-index sinds het begin van de jaren negentig." Frédéric Dineur"80 procent van de investeringen om de CO2-uitstoot van de wereldeconomie te verlagen, wordt gedaan door de privésector"