De tweede helft van 2012 wordt nog een moeilijke tijd voor de beurzen", zegt Frédéric Leroux, global manager van Carmignac Gestion, een van de belangrijkste fondsmaatschappijen in Europa. Hij vergelijkt de economische toestand met de crisis in 2008 en 2009, met dat verschil dat de ontwikkelde landen vandaag niet meer kunnen rekenen op de Chinese groei om uit het dal te kruipen.
...

De tweede helft van 2012 wordt nog een moeilijke tijd voor de beurzen", zegt Frédéric Leroux, global manager van Carmignac Gestion, een van de belangrijkste fondsmaatschappijen in Europa. Hij vergelijkt de economische toestand met de crisis in 2008 en 2009, met dat verschil dat de ontwikkelde landen vandaag niet meer kunnen rekenen op de Chinese groei om uit het dal te kruipen. "Europa zinkt almaar dieper weg in zijn problemen", stelt Leroux vast. "In de Verenigde Staten heeft de conjunctuur zich gestabiliseerd, maar ook dat land zal wellicht niet aan een nieuwe crisis ontsnappen. Op korte termijn bestaat het gevaar dat de Amerikaanse consumptie afneemt. Dat zou de banengroei in de kiem kunnen smoren. Omdat de consensus op dit moment zeer optimistisch is over de Verenigde Staten, zal de teleurstelling des te groter zijn. Op middellange termijn blijven we vertrouwen hebben in de Amerikaanse economie, onder meer door de heropleving van de industriële activiteit." Ook de opkomende markten vertonen tekenen van zwakte. Leroux: "Maar de vertraging van de Chinese economie komt niet ongelegen voor het land. We hoeven dus niet te verwachten dat de Chinese overheid maatregelen zal nemen om die vertraging af te remmen. De inflatie moet eerst beter onder controle zijn." "In 2013 zal de markt waarschijnlijk een dieptepunt bereiken", voorspelt Leroux. "Pas dan komt er een einde aan de baissemarkt op de beurzen. Europa zal de middelen hebben gevonden om uit de crisis te raken en de Verenigde Staten zullen profiteren van de structurele verbetering van hun economie. China kan dan weer inzetten op groei, nadat de inflatie in het land aanzienlijk is gedaald." De fondsbeheerder verwacht dat het einde van de Europese crisis gepaard gaat met een verzwakking van de euro, maar dat zal de eurozone opnieuw competitiever maken. "Een sterke eurozone heeft een zwakke euro nodig. Ook de daling van de kosten van de overheden, maatregelen om de concurrentiekracht van bedrijven te verbeteren en een lage inflatie in Duitsland zullen tegen 2014 bijdragen aan het economische herstel in Europa."KARINE HUET"Een sterke eurozone heeft een zwakke euro nodig" Frédéric Leroux, global manager Carmignac Gestion