Enkele herverhuringen en een grote verhuis. Waar zijn de Belgische huurders ?
...

Enkele herverhuringen en een grote verhuis. Waar zijn de Belgische huurders ?Twee van de huurcontracten uit de tabel vermelden een vrij hoge huurprijs. In beide gevallen liggen echter uitzonderlijke omstandigheden aan de basis van die hoge bedragen.SCHUMAN.We hebben het in de eerste plaats over de huurprijs van 8000 frank per m² per jaar die de Europese Unie betaalt in de Notelaarstraat, in het gebouw dat bekend staat onder de naam 'IBM'. De EU sloot hier een huurcontract af voor één jaar (bij afloop hernieuwbaar). De echte huurder is de Europese instelling die zich bezighoudt met de vrede in Bosnië, maar dat organisme beschikt niet over een eigen budget.Ook de 8750 frank per m² die de ambassade van de Oekraïne betaalt in de Guimardstraat lijkt hoog. De ambassade nam echter de volledig ingerichte en afgewerkte modelkantoren in gebruik. Hetgeen de hogere prijs verklaart.Twee andere transacties trekken de aandacht om totaal verschillende redenen. Een architectenbureau huurt het hotel Tassel in de P.E. Jansonstraat. De 3400 frank per m² leveren de eigenaar jaarlijks 2,4 miljoen frank op.De verhuring van meer dan 5000 m² aan de vertegenwoordiging van Groot-Brittannië bij de Europese Unie trekt de aandacht opwille van de omvang van de deal. Meer dan 5000 m² is een uitzondering voor Oudergem. De Britse vertegenwoordiging zal dus weldra de huidige vestiging aan het Schumanplein verlaten. Dit pand is bekend als beursgenoteerd vastgoedcertificaat. Niet verwonderlijk dat de koers van het certificaat recent daalde, na de bekendmaking van het nieuws van het vertrek van de Britse vertegenwoordiging. COFINIMMO.Vergeten we ook verhuring van het Karel De Grote-gebouw van Cofinimmo niet. Die transactie dateert van eind vorig jaar. Recenter nieuws is dat Cofinimmo er nog een gebouw bijkreeg dat verhuurd is aan de Europese Unie. Het gaat om het pand met de naam 'Da Vinci', op de hoek van de straat met dezelfde naam en de Kortenbergstraat. De voormalige eigenaar van dit pand was de verzekeraar P&V.Cofinimmo pakte vorige week nog met meer nieuws uit : de fusie met Irish European Properties, dochter van Irish Life en bezitter van 3 gebouwen in Brussel, met een totale waarde van 1,65 miljard frank. Cofinimmo slaagt er zo in de schulden terug te schroeven tot 30 % van de activa, een voorwaarde voor de omvorming tot vastgoedbevak ( bevaki). Guy Legrand