Shinzo Abe kondigde vorige maand aan dat hij zou aftreden om gezondheidsredenen. Normaal liep zijn ambtstermijn nog tot eind 2021. Zijn opvolger, Yoshihide Suga, is geen onbekende. Hij was sinds 2012 de kabinetschef van Abe en een vooraanstaand lid van de Liberal Democratic Party (LDP), de grootste partij van Japan. De partijbonzen hebben hem maandag met een verpletterende meerderheid verkozen tot leider van de LDP. Omdat die partij de meerderheid in het parlement heeft, is Yoshihide Suga woensdag benoemd tot de nieuwe premier van Japan.
...

Shinzo Abe kondigde vorige maand aan dat hij zou aftreden om gezondheidsredenen. Normaal liep zijn ambtstermijn nog tot eind 2021. Zijn opvolger, Yoshihide Suga, is geen onbekende. Hij was sinds 2012 de kabinetschef van Abe en een vooraanstaand lid van de Liberal Democratic Party (LDP), de grootste partij van Japan. De partijbonzen hebben hem maandag met een verpletterende meerderheid verkozen tot leider van de LDP. Omdat die partij de meerderheid in het parlement heeft, is Yoshihide Suga woensdag benoemd tot de nieuwe premier van Japan. Ondanks zijn nauwe band met Abe, kan het verschil tussen de twee politici niet groter zijn. Abe komt uit een politieke familie. Zijn vader is minister van Buitenlandse Zaken geweest, zijn grootvader premier. Suga is een van de weinige LDP-politici die op eigen kracht konden opklimmen tot in de hoogste politieke echelons. De minzaam uitziende man is van eenvoudige komaf. Zijn vader was een aardbeienplukker in de landelijke regio Akita, in het noordoosten van Japan. In plaats van zijn vader op te volgen, trok Suga na zijn middelbare school naar Tokio. Daar haalde hij aan de Hosei-universiteit een bachelor in de rechten. Om zijn studie te bekostigen, werkte hij onder meer in een kartonfabriek. Daarna ging Suga werken op het secretariaat van een aantal politici van de LDP, om in 1986 voor zijn eigen politieke carrière te gaan. In 1987 werd hij gemeenteraadslid in Yokohama. Tijdens zijn campagne had hij bij 30.000 huizen aangeklopt om zichzelf voor te stellen. Daarmee versleet hij naar eigen zeggen zes paar schoenen. In 1996 werd hij verkozen in het Japanse parlement, het Diet. In 2005 kreeg hij een eerste uitvoerende post als senior vice- minister van Binnenlandse Zaken en Communicatie onder premier Junichiro Koizumi. In de eerste regering van Shinzo Abe, die aantrad in 2006, kreeg hij een volwaardige ministerpost. Abe was maar kort premier, tot 2007, waarna iedereen hem afschreef. Suga spoorde hem ertoe aan in 2012 opnieuw een gooi te doen naar het LDP-leiderschap. Met succes. Abe werd opnieuw premier en Suga werd zijn kabinetschef. In die rol was hij het gezicht van de regering. Tweemaal per dag legde hij in strak geregisseerde persconferenties het regeringsbeleid uit aan het grote publiek. Achter de schermen was hij de spin in Abe's web, die de lijntjes tussen de ministeries, administraties en partijen kort hield. Dat deed hij bijna acht jaar. Het maakte van Suga een van de meest ervaren politici van Japan. Hij heeft de reputatie efficiënt en doelgericht te werken en zichzelf weg te cijferen voor het algemeen belang. Door zijn ingetogen karakter was Suga een weinig opvallende figuur in de regering-Abe. Dat veranderde toen hij in 2019 op televisie aan miljoenen Japanners het nieuwe keizerlijke tijdperk mocht aankondigen, het Reiwa-tijdperk. Dat gaf zijn imago een boost en het leverde hem de bijnaam Uncle Reiwa op. De grote vraag is welk beleid Suga zal voeren. Japan kampt al dertig jaar met een lage economische groei, een lage inflatie en een snel verouderende bevolking. Zijn voorganger Abe zette daar een specifiek economisch beleid voor op poten, dat de bijnaam Abenomics kreeg. Dat steunde op drie pijlers: een extreem soepel geldbeleid van de Japanse centrale bank, een stimulusprogramma van overheidsuitgaven, en hervormingsprogramma's voor het bedrijfsleven. Velen verwachten dat Suga dat beleid voortzet, al heeft hij ook zijn eigen stokpaardjes. De digitalisering en de decentralisering van de overheidsadministratie bijvoorbeeld. Daarnaast probeert hij al decennia het oligopolie van de Japanse telecomspelers te breken, om voor meer concurrentie en lagere prijzen te zorgen. Voorts blijft hij trouw aan zijn afkomst, en wil hij de landelijke gebieden economisch ondersteunen door er het toerisme en de landbouw te promoten. In zijn buitenlands beleid blijft hij op de lijn van Abe, voor wie een nauwe band met de Verenigde Staten cruciaal was voor de veiligheid van het Aziatische eiland. De grootste uitdaging voor Suga zal zijn een ambitieuze toekomstvisie voor Japan neer te zetten, zoals Abe dat acht jaar geleden deed. In tegenstelling tot zijn voorganger, komt Suga veeleer onderkoeld dan warmhartig over. Abe houdt van golf, iets waarmee hij Donald Trump wist te paaien. Suga houdt van vissen. Misschien vindt hij in Joe Biden een vissersmaatje.