Participatieve informatiesites en -kanalen zullen opbloeien en burgers-reporters zullen zich niet alleen onledig houden met het geschreven en gesproken woord via podcasts, maar ook met beelden via camera's en mobieltjes. Op die manier zullen ze niet alleen de conventionele media tips en materiaal bezorgen (kijk maar naar de merkwaardige videobeelden die na de bomaanslagen in Londen in juli 2005 door overlevende passagiers genomen werden met hun gsm's), maar ook hun eigen massa creëren door de verscheidenheid van hun reportagewerk.
...

Participatieve informatiesites en -kanalen zullen opbloeien en burgers-reporters zullen zich niet alleen onledig houden met het geschreven en gesproken woord via podcasts, maar ook met beelden via camera's en mobieltjes. Op die manier zullen ze niet alleen de conventionele media tips en materiaal bezorgen (kijk maar naar de merkwaardige videobeelden die na de bomaanslagen in Londen in juli 2005 door overlevende passagiers genomen werden met hun gsm's), maar ook hun eigen massa creëren door de verscheidenheid van hun reportagewerk. Terwijl ondernemingen het voorbeeld van Microsoft en andere bedrijven volgen door zichzelf in de blogsfeer in te kopen, zullen er webstekken ontstaan met middelen die degene van de individuele oorspronkelijke exponenten van het genre ver overstijgen. Die megablogs zullen een onderdeel vormen van een onderling verbonden informatie-universum, dat het redacteurswerk steeds meer zal verschuiven van de traditionele redactiekamer naar de computer van de ontvanger. De essentie van de originele blogs draaide rond de individuele expressie van informatie en opinies, hoe excentriek en extreem ook. Dat leidde onvermijdelijk tot vragen over de geloofwaardigheid. En de grenzen van de ongebreidelde discussie werden duidelijk aangetoond door de chaos die ontstond toen de Los Angeles Times zijn on-line-opiniepagina openstelde voor onbeperkte bijdragen. Dergelijke problemen zullen de opkomst bevorderen van een meer verantwoordelijk on-line-informatiesysteem, dat weliswaar gebruikmaakt van alle mogelijkheden van het medium, maar zichzelf ook een aantal normen oplegt. Het idee dat het internet volledige vrijheid betekent, zal in een deel van het woud moeten uitsterven, wil het medium zijn potentieel als informatie-instrument ten volle waarmaken. Dat zal niet in de eerste plaats tot stand komen door een of andere vorm van wettelijke beperking, want dat blijft een wazig element in de blogsfeer. Wel zal er een groep van informatiewebsites opstaan uit de wereld van de blogs die aanvaardt dat het internet niet zomaar een vergunning geeft om persoonlijke vooroordelen te spuien. De hiërarchie van verbindingen, waarmee Google pionierde, zal uitgroeien tot een sleutelfactor die in goede zin een onderscheid zal maken tussen betrouwbare informatie en troep. Op die manier zou een werkzame on-linekring ontstaan en kunnen uiteindelijk merken opgebouwd worden. Dat zal de huidige kranten, die nu al getroffen worden door terugvallende oplagecijfers, voor een bijkomende uitdaging plaatsen. Terwijl de aangroei van video- en audioaanbiedingen van burgers-reporters er alvast de kleinere omroepen zal toe brengen om hen als medewerker te coöpteren. Conventionele mediabedrijven zullen creatieve manieren moeten vinden om uit die zich snel vermenigvuldigende bronnen van content en distributiekanalen te putten om hun klanten tevreden te houden. De auteur is directeur van de redactie earlywarning.com.Jonathan Fenby