Toen Fortis vorig jaar de overnamestrijd om de Generale Bank in zijn voordeel beslechtte, was André Dirckx één van de directieleden van de bank die het voor bekeken hield. De 62-jarige Dirckx genoot van zijn pensioen: "Het ging me wel af niet langer volledig door het jachtige beroepsleven opgeslorpt te worden." Maar het aanbod om de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Exchange ( BXS) te worden, sloeg h...

Toen Fortis vorig jaar de overnamestrijd om de Generale Bank in zijn voordeel beslechtte, was André Dirckx één van de directieleden van de bank die het voor bekeken hield. De 62-jarige Dirckx genoot van zijn pensioen: "Het ging me wel af niet langer volledig door het jachtige beroepsleven opgeslorpt te worden." Maar het aanbod om de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Exchange ( BXS) te worden, sloeg hij niet af. Dirkx verwacht dat zijn nieuwe functie twee dagen in de week zal inpalmen. Tijdens zijn vierjarig mandaat moet Dirckx toezien op de strategische keuzes van de beurs: "Brussel moet een keurplaats afdwingen in het netwerk van allianties. Het verbaasde me enigszins dat daar nog niet eerder werk van gemaakt werd. Daarnaast moeten we goedkoop, efficiënt én veilig onze diensten aanbieden om de concurrentie met de elektronische netwerken het hoofd te bieden."Dirckx studeerde Grieks-Latijnse humaniora en wou eigenlijk chirurg worden. "Maar een jezuïetenpater waarschuwde me dat die ambitie me nog makkelijk vijftien jaar opleiding zonder inkomen zou kosten. Ik koos prompt voor het zakenleven. Mijn vader, een bankier, adviseerde me de combinatie rechten en economie." Dirckx werkte terzelfdertijd de studies rechten en financiële en handelswetenschappen af aan de UCL, toen nog in Leuven. In 1961 startte hij zijn carrière bij de Bank van Antwerpen. "Hoewel ik op basis van wat mijn vader erover vertelde, bankieren meer dan vervelend vond. Ik wou in een commerciële afdeling van een groot bedrijf werken. Maar een prof, tevens ook commissaris van de Bank van Antwerpen, maakte me tijdens het laatste examen van de handelswetenschappen diets dat ook in de bankwereld boeiende commerciële jobs lagen te wachten." Bij de Bank van Antwerpen hield Dirkcx zich vooral bezig met kredietexport. Hij werkte er zich op tot secretaris van de bestuurder-directeur. Maar als in 1965 de bank van de toenmalige Generale Maatschappij van België de Bank van Antwerpen overnam, besefte Dirckx dat de noodzakelijke herstructurering ook op zijn hoofd zou belanden. "Ik kreeg een voorstel om de tak exportfinanciering van de Generale Bank te versterken. Ik kwam terecht in één van de Brusselse zetels." André Dirckx doorliep de hele hiërarchische structuur van de bank. Eerst als hoofd van de divisie corporate, vervolgens verantwoordelijke van de back office, dan adjunct-directeur centrale kredieten en verder nog in klimmende volgorde directielid van de zone Brussel, directeur-generaal van de zone Antwerpen en in 1988 lid van het directiecomité.