Vanheede Environment Group is een geïntegreerd milieubedrijf dat gespecialiseerd is in afvalmanagement en innovatieve milieutechnologieën. De groep met maatschappelijke zetel in Sint-Jans-Molenbeek telt twaalf vestigingen verspreid over België en Frankrijk.
...

Vanheede Environment Group is een geïntegreerd milieubedrijf dat gespecialiseerd is in afvalmanagement en innovatieve milieutechnologieën. De groep met maatschappelijke zetel in Sint-Jans-Molenbeek telt twaalf vestigingen verspreid over België en Frankrijk. De 550 werknemers staan in voor de inzameling en de verwerking van ruim 1850 afvalstromen uit eigen land en onze buurlanden, goed voor 800.000 ton per jaar. "Behalve over een goed georganiseerde afvallogistiek beschikken we ook over eigen verwerkingssites", zegt CEO David Vanheede. "Daar kunnen we het ingezamelde afval omvormen tot nieuwe grondstoffen en energie. Daarbij streven we naar de hoogste valorisatie van elke afvalstroom." 85 procent van het ingezamelde afval wordt gebruikt als 'nuttige' toepassing. Dat vertaalt zich in de productie van 300.000 ton nieuwe grondstoffen en meer dan 25 miljoen kilowattuur groene elektriciteit per jaar. Het bedrijf wint door vergisting ook biogas uit het afval, en andere afvalfracties worden omgevormd tot pellets, die dienen als alternatieve brandstof voor energiecentrales en kalk-, cement- en hoogovens. "We maken voor onze eigen energievoorziening gebruik van zon, water en wind", zegt Vanheede. "Daarnaast streven we uiteraard naar een minimale CO2-uitstoot bij al onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld via combinatietransporten." Voor 2014 verwacht Vanheede Environment Group een omzet van 107 miljoen euro. "We kennen een lichte groei in een stagnerende markt", zegt David Vanheede. "Dat dwingt je als ondernemer na te denken over de efficiëntie van je organisatie. Gerichte investeringen in nieuwe recyclagetechnieken hebben ook geleid tot meer diversificatie van onze activiteiten, en dus tot extra draagkracht voor de onderneming." In zijn ruim 45-jarige geschiedenis heeft Vanheede een uitgebreide kennis opgebouwd over de elementen van een duurzaam afvalbeleid. Die expertise deelt de groep met haar klanten. "We focussen bijvoorbeeld op kringloop- of ketendenken", zegt David Vanheede. "Je kunt een materiaalketen alleen maar sluiten als je al van bij het productontwerp rekening houdt met de recyclage- en valorisatiemogelijkheden in de afvalfase. Samen met onze klanten bespreken we hoe dat kan. Een ander aandachtspunt is de logistieke keten in al zijn fasen, dus het ophalen en terugbrengen van producten. We zijn dan ook actief in tal van werkgroepen die nadenken over selectieve inzameling en recyclage." ROEL VAN ESPEN