Heel wat fondsbeheerders gespecialiseerd in value-aandelen of waarde-aandelen zouden in de komende maanden moeten kunnen profiteren van een gunstigere context. De oplopende inflatie zal de obligatierendementen de hoogte in jagen en dat zal een negatieve impact hebben op de waardering van de segmenten die in de afgelopen jaren optimaal hebben kunnen profiteren van de lage rente.
...

Heel wat fondsbeheerders gespecialiseerd in value-aandelen of waarde-aandelen zouden in de komende maanden moeten kunnen profiteren van een gunstigere context. De oplopende inflatie zal de obligatierendementen de hoogte in jagen en dat zal een negatieve impact hebben op de waardering van de segmenten die in de afgelopen jaren optimaal hebben kunnen profiteren van de lage rente. James Sym, beheerder Europese aandelen bij Schroders, hoort dat de arbeidskosten bij Europese bedrijven vandaag sneller stijgen dan de omzet. "Een recent onderzoek van de Europese Commissie heeft eveneens aangetoond dat de arbeidskosten de belangrijkste bron van ongerustheid vormen voor Europese bedrijven", zegt hij. "Het kost meestal wat tijd voordat de inflatie zich begint af te tekenen in de officiële cijfers. Ik geloof dat we een omslagpunt hebben bereikt. Het Europese monetaire beleid zal normaliseren, wat een impact zal hebben op de waardering van groeiaandelen, die sterk hebben geprofiteerd van het kwantitatieve versoepeling van de afgelopen jaren." Volgens Jeff Taylor, head of European equities bij Invesco Perpetual, zijn de waarderingsverschillen tussen groei- en waarde-aandelen gestegen tot een niveau dat we niet meer hebben gezien sinds de financiële crisis van 2008. "Nu de inflatiedruk toeneemt, biedt dat zeker kansen", meent hij In de categorie fondsen die belegd zijn in grote Europese value-kapitalisaties, heeft het fonds M&G European Strategic Value de beste prestaties neergezet over de afgelopen vijf jaar. Het kan bogen op vijf Morningstar-sterren en een geannualiseerde stijging van ruim 5,7 procent. Het fonds wordt sinds zijn oprichting in 2008 beheerd door Richard Halle en is gebaseerd op een kwantitatieve screening die het mogelijk maakt in elke sector de 25 procent laagst gewaardeerde aandelen te identificeren. De beheerder bestudeert vervolgens elk bedrijf om aandelen met een terecht lage waardering uit de selectie te weren. De portefeuille bevat tussen zestig en honderd waarden, waarvan een almaar groter deel bestaat uit middelgrote kapitalisaties. "De beheerder heeft uitstekende prestaties neergezet sinds de oprichting van het fonds", stelt Mathieu Caquineau, analist bij Morningstar, in zijn recentste studie. Volgens Alessandro d'Erme, head of business development & investment specialist, zou 2019 eindelijk het jaar kunnen worden waarin value-aandelen de overhand zullen krijgen op groeiaandelen. "Onze strategie is om heel selectief te blijven. Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven die beschikken over een duurzaam economisch model en die een grote veiligheidsmarge bieden." Alessandro d'Erme onderstreept dat het kortingsniveau geval per geval bekeken moet worden. "Voor bedrijven waarvan het economische model minder sterk is in winstgeneratie, eisen we een zeer hoge korting, tot 45 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde", geeft hij aan. "Voor bedrijven met een hogere rentabiliteitscapaciteit zijn onze eisen op het gebied van de veiligheidsmarge minder streng. Daar moet de korting minimaal 20 procent bedragen alvorens een aandeel in aanmerking komt voor opname in onze portefeuille." Een ander kenmerk van de Europese value-strategie van Amundi is het gelijke gewicht van de posities waaruit de portefeuille is samengesteld. "Dat maakt het mogelijk een te grote concentratie van risico's te vermijden en de portefeuille systematisch opnieuw in evenwicht te brengen zodra een positie afwijkt van het doelgewicht. Het dwingt ons ook regelmatig de hypotheses te evalueren van posities die niet goed presteren." James Sym, beheerder van het fonds Schroders ISF European Alpha, richt zijn interesse bij de Europese aandelen op sectoren die profiteren van de normalisering van de rente, en dus in de eerste plaats op de financiële sector. Hij blijft echter neutraal staan tegenover de banken, wegens de risico's die blijven wegen op de Duitse groepen. "Ik blijf wel geloven in regio's waar de sector sterk geconcentreerd is en in staat is zijn marges te handhaven, zoals de Belgische markt." Toch gaat zijn voorkeur uit naar de levensverzekeraars, waarvan de rentabiliteit sterk zal toenemen dankzij de stijging van de obligatierente. Voorts staat hij gunstig tegenover de vooruitzichten van telecomwaarden, oliemaatschappijen en postgroepen. "In twee jaar zou de volumegroei in pakjes de structurele daling van de traditionele activiteiten moeten compenseren. Het rendement van talrijke groepen bevindt zich op historisch hoge niveaus en de koers zal positief reageren wanneer duidelijk wordt dat de dividenden niet langer bedreigd zijn." Tot slot apprecieert James Sym ook de vooruitzichten van sectoren die zullen kunnen profiteren van de verhoogde koopkracht van gezinnen. "Wij bestuderen diverse segmenten, zoals die in de cyclische consumptie (auto's, enzovoort) en de distributiesector." Maar Sym geeft ook aan dat het wellicht te vroeg is om daar nu al in te stappen. Nagenoeg dezelfde sectoren hebben ook de goedkeuring van Stéphanie Butcher, beheerder van het fonds Invesco Pan European Equity Income. "Wij richten ons vooral op meer cyclische sectoren, zoals financiële waarden." Zij staat wel positief tegenover de banksector omdat ze meent dat "bankinstellingen veel solider zijn geworden, met name door de regelgevende initiatieven die hun financiële stabiliteit hebben versterkt." Die impact zal overigens des te groter zijn in de Zuid-Europese landen, waar de banken een spectaculair herstel van hun rentabiliteit hebben laten optekenen. Ze is ook enthousiast over de vooruitzichten van de oliesector. "De sector is grondig geherstructureerd en investeert niet meer blind, zoals in 2013, toen de oliekoers boven 100 dollar stond. De rentabiliteitsdrempel is sterk gedaald en de kasstromen zijn fors verbeterd. Het rendement schommelt tussen 5 en 6 procent." Stéphanie Butcher zet sterk in op waarden met een hoog rendement. "In de meeste sectoren is het tamelijk eenvoudig beleggingsideeën te vinden. Dat was enkele jaren geleden zeker niet het geval." Haar portefeuille wordt gekenmerkt door een extreem lage rotatie van rond 20 procent per jaar. "Bij value-aandelen geven we onszelf de tijd te wachten tot we onze hypotheses bevestigd zien", verklaart ze.