Valorem staat voor Valuation of Real Estate & Machinery. De Valoremindexen bestaan al 53 jaar en zijn uitgegroeid tot industriële standaarden voor de prijsevolutie in België en Luxemburg. Tot 2003 stonden ze bekend als de JOBindexen. Toen het expertisebureau JOB de activiteiten na vijftig jaar stopzette, besloten de medewerkers Frank Goetgebuer en Hendrik Roos de industriële activiteiten voort te zetten.
...

Valorem staat voor Valuation of Real Estate & Machinery. De Valoremindexen bestaan al 53 jaar en zijn uitgegroeid tot industriële standaarden voor de prijsevolutie in België en Luxemburg. Tot 2003 stonden ze bekend als de JOBindexen. Toen het expertisebureau JOB de activiteiten na vijftig jaar stopzette, besloten de medewerkers Frank Goetgebuer en Hendrik Roos de industriële activiteiten voort te zetten. Het expertisebureau telt vandaag acht medewerkers, waarvan zes experts, en is actief in heel Europa. Onder meer Associated Weavers, Barry Callebaut, Spector, Deceuninck Plastics, Daikin Europe en UCB zijn klant. De omzet steeg van 400.000 euro in 2003 naar 600.000 euro in 2005. Voor 2006 wordt 750.000 euro verwacht. De indexen zijn nog altijd het visitekaartje van Valorem. Het expertisekantoor berekent jaarlijks een index 'gebouw' en een index 'materieel'. "De indexen geven aan met welke coëfficiënt je een oude factuur moet vermenigvuldigen om de huidige nieuwwaarde te kennen," legt managing director Goetgebuer uit. Verzekeringsmakelaars, banken, bedrijfsrevisoren, vastgoedbeheerders en andere bedrijven gebruiken de indexen om hun materiële vaste activa te herwaarderen, bijvoorbeeld in het kader van een overname, fusie, een opvolging... "Verschillende Europese en Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen baseren zich ook jaarlijks op onze indexen voor de verzekeringscontracten van hun industriële klanten," vervolgt Goetgebuer. "Zo kunnen ze het verzekerde kapitaal jaar na jaar op een vrij gemiddelde manier up-to-date houden."De index 'gebouw' is een gewogen index die rekening houdt met de prijsevolutie van de meest voorkomende bedrijfsgebouwen in België en Luxemburg. "Jaarlijks bevragen we de markt en bepalen zo de kostprijs om een bepaald type bedrijfsgebouw vandaag te bouwen," vertelt Goetgebuer. "Daarbij houden we rekening met de loonkosten, de materiaalkosten, de markt, de transportkosten enzovoort." Voor 2005 noteerde Valorem een stijging voor de gebouwindex met 4 %. Voor de index 'materieel' ligt de berekening moeilijker: "De herkomst is van belang, maar ook het type en de sector," legt Goetgebuer uit. "In de voedingssector gelden bijvoorbeeld andere regels over materiaalgebruik dan in een rudimentaire productieomgeving." De indexstijging voor het materieel bedraagt voor 2005 3,9 %. De Valoremindexen zijn evenwel slechts een indicator op korte termijn. Daarom heeft Valorem zich ook gespecialiseerd in het schatten van roerende en onroerende industriële goederen. De experts maken ter plekke een fysieke inventaris op. "Daarbij houden we rekening met verschillende objectieve criteria zoals het bouwjaar en het gebruik van een machine, het merk en type, kwaliteit en de frequentie van het onderhoud... Voor gebouwen letten we onder meer op de ligging, de grootte, de uitbreidbaarheid, de bereikbaarheid en de vergunningen. Op die manier komen we tot een complete waardebepaling van gebouwen en materieel. Een instrument waarmee de financieel directeur verder aan de slag kan."Kan een bedrijf die oefening niet zelf maken? Goetgebuer: "Hele grote bedrijven hebben soms een eigen expertisecel. Maar een UCB of een Glaverbel - toch ook geen kleine ondernemingen - besteden die taak uit. Onze methode gaat uit van wat er fysiek aanwezig is en verschilt grondig van de administratieve waardebepaling."Op de Belgisch-Luxemburgse markt zijn er slechts drie bedrijven die deze dienst aanbieden, maar Valorem is het enige Belgische, zegt managing director Goetgebuer. "Nieuwe klanten komen bij ons via contacten met bedrijfsrevisoren, banken en verzekeringsmaatschappijen die in België of Europa iets willen laten schatten."Tom Bosman