Om te e-mailen heeft u helemaal geen postabonnement nodig bij een Internet Service Provider (ISP). U gebruikt gewoon één van de internationalee-maildiensten die werken via een website. U surft naar een webbladzijde, logt in met een paswoord en bekijkt uw e-mail met uw standaardbrowser. Overal. Oorspronkelijk was zulke webgebaseerde e-mail vooral interessant voor zakenreizigers. Net zoals alle webstekken, zijn web-based e-mailsites toegankelijk vanaf gelijk welk inbelpunt in de wereld én vanaf gelijk welke pc - voor zover die een standaardbrowser heeft. Ook surfers die vanuit bibliotheken, cybercafés of Internet-kiosken opereren, kunnen hierlangs e-mail ontvangen en verzenden.
...

Om te e-mailen heeft u helemaal geen postabonnement nodig bij een Internet Service Provider (ISP). U gebruikt gewoon één van de internationalee-maildiensten die werken via een website. U surft naar een webbladzijde, logt in met een paswoord en bekijkt uw e-mail met uw standaardbrowser. Overal. Oorspronkelijk was zulke webgebaseerde e-mail vooral interessant voor zakenreizigers. Net zoals alle webstekken, zijn web-based e-mailsites toegankelijk vanaf gelijk welk inbelpunt in de wereld én vanaf gelijk welke pc - voor zover die een standaardbrowser heeft. Ook surfers die vanuit bibliotheken, cybercafés of Internet-kiosken opereren, kunnen hierlangs e-mail ontvangen en verzenden. Dat is een belangrijk verschil met het klassieke e-mailkanaal op Internet, waar de post op de server van een bepaalde provider toekomt en waarvoor een speciale e-mail client nodig is om hem op te halen (zie Trends, 18 maart 1999, blz. 96). Omdat de webgebaseerde postsystemen bovendien eenvoudig én gratis zijn - want met reclame betaald - trekken ze nu ook steeds meer 'thuisblijvers' aan. Met het oude adres...Voor de meeste webgebaseerde e-mailsystemen moet u een speciaal e-mailadres creëren. Maar het kan ook met een bestaand adres. Twigger is een dienst van de Nederlandse softwareverdeler Trilinea distribution bv. Twigger gebruikt gewoon het e-mailadres dat u van uw ISP kreeg. De enige voorwaarde is dat Twigger uw provider ondersteunt. Dat is bij de meeste gekende ISP's wel het geval. De kans wordt kleiner als uw bedrijf bijvoorbeeld met een eigen server op Internet is aangeschakeld. Hoe gaat het in zijn werk?Surf naar de Twigger-website (http://www.twigger.be) en geef de gebruikersnaam en het paswoord in dat u van uw provider kreeg. Vervolgens selecteert u uit een lijst de naam van uw eigen mailserver en klikt op GO. Nu krijgt u toegang tot uw e-mail. Twigger laat e-mail bij de provider staan, zodat u - eens thuisgekomen - uw elektronische post op uw eigen pc kan downloaden. Post blijft maximaal 24 uur op de Twigger-server staan. Het grote voordeel van deze webgebaseerde dienst is dat u altijd en overal uw eigen e-mail kan opvragen en bekijken, zonder dat u een ander e-mailadres hoeft te gebruiken. Bovendien kan u met Twigger de attachments zien vooraleer u ze op uw pc oplaadt. Te grote of oninteressante attachments kan u op die manier selecteren en verwijderen. Er staat geen limiet op het aantal berichten dat u kan binnenhalen. ...of met een nieuw adresMet populaire, webgebaseerde diensten als Excite, MSN/Hotmail, Yahoo! en Netscape WebMail vraagt u wél een nieuw adres aan. Dat duurt hooguit vijf minuten. Klik op de homepage van deze portaalsites dat u een nieuw adres wilt maken. Na volledige registratie - laat geen velden open - wordt uw aanvraag bevestigd. U vindt meteen een welkomstbericht met nuttige informatie in uw inbox. Daarmee heeft u dan een e-mailadres dat onafhankelijk is van uw ISP of van de postserver waarmee u gewoonlijk werkt. Indien niet alles zo veranderlijk was op Internet, zouden we zeggen: een e-mailadres voor het leven, van de wieg tot het graf, ongeacht hoe vaak u ook van provider, werkgever, huisvesting, universiteit, computer, software of café verandert. Web-based e-mail werkt verder op dezelfde manier als een standaard ('Pop3') e-mailclient. U kan uw eigen folders aanmaken, adressenboek bijhouden, handtekeningbestand toevoegen en filters instellen om berichten automatisch naar een folder of naar de papiermand te routeren. Voor een algemene spamfilter zorgt de site zelf. De portaalsites zijn in een harde concurrentiestrijd gewikkeld om hune-maildienst zo aantrekkelijk mogelijk te maken: Yahoo! en Netscape WebMail bieden onder meer een 'Vacation'-instelling, waarmee u afzenders automatisch een antwoord kan sturen. Bij Yahoo! kan u daarbovenop een speciaal antwoord sturen aan correspondenten uit maximum twee domeinen.Het kostenplaatjeMaar er zijn ook nadelen.Enkel on line. Wie over een huurlijn werkt, geeft er niet om, maar wie via een inbelverbinding werkt, zal het geweten hebben: webgebaseerde e-mail is enkel on line toegankelijk en dat drijft de communicatiekosten op. Klassieke, niet webgebaseerde e-mail kan u daarentegen heel snel binnenhalen en hem verder off line behandelen. Langer wachten. De sites moeten voortdurend dynamische pagina's aanmaken om de lijst van beschikbare post weer te geven. Alles gaat trager dan bij een gewone e-mailclient. Bovendien lijdt web-based e-mail aan dezelfde kwaal als het Internet zelf: op piekmomenten geraakt u nauwelijks of alleen met veel geduld aan uw post. Dat gebeurt zeer zelden met klassieke e-mailsystemen. Beperkte houdbaarheid. Yahoo! bijvoorbeeld geeft u 3 megabyte schijfruimte. U moet zelf geregeld uw postbus schoonmaken. Eens vol gaat alle inkomende post retour naar afzender. Wie webgebaseerde e-mail wil bewaren, moet die briefje per briefje downloaden en eigenhandig opslaan op de harde schijf van zijn pc. Makkelijk is anders. Wie eene-mailarchief nodig heeft, kan beter ook een klassiek abonnement bij een provider nemen. Voorwaardelijke geldigheid. Hotmail verwittigt u dat u binnen de tien dagen na inschrijving minstens één keer uw post uit uw inbox moet afhalen. Indien u in de daaropvolgende 120 dagen Hotmail niet bezoekt om uw inbox te bekijken, wordt uw postbus automatisch en zonder excuses geïnactiveerd. Reclame. Webgebaseerde e-mail wordt betaald door reclamebanieren, die typisch zo'n 4 tot 10 kilobyte in beslag nemen. Dat kost u dus geld in de vorm van concentratieverlies, communicatietijd en/of volume (bij volumegetarifeerde diensten zoals ADSL of kabel). Veiligheid. Web-based e-mail is net zo veilig of onveilig als een e-mailprogramma. Alleen personen die uw accountnaam en paswoord kennen, krijgen toegang tot uw account. Maar om uw gewone 'Pop3'-post bij uw ISP op te halen, moet u in uw web-based e-mailsysteem wél de gebruikersnaam en het paswoord opgeven dat u bij die provider heeft... Op die manier vergroot u de kans op misbruik. Denk er ook aan om af te melden na gebruik. Zeker als u een computer deelt met andere gebruikers - bijvoorbeeld in een cybercafé of op kantoor. Gebruik hiervoor de toets 'Afmelden' ( Log Out) die de meeste web-based e-mailproviders voorzien. Afmelden is ook aangeraden omdat sommige webbrowsers de schermen in hun geheugen bewaren, zodat de gebruiker die na u komt, toch nog met de 'terug'-toets uw post kan bekijken. Afmelden vernietigt die latente informatie. Privacy. Alle web-based e-mailservices houden zich eraan uw gegevens niet door te geven aan derden, tenzij u ze daarvoor de toestemming geeft. Dat gebeurt door het aanvinken van soms listig opgestelde opties. Wie een fout maakt bij het invullen van het formulier, moet opletten dat de eerder geselecteerde opties niet zijn tenietgedaan als u de 'terug'-toets heeft gehanteerd. Limieten op omvang. Bij Yahoo! mogen attachments niet langer zijn dan 500 kilobyte, bij Netscape mag 5 megabyte. Anomalieën. Attachments die vanaf Yahoo! naar Netscape Navigator-gebruikers gaan, komen (in elk geval soms) toe in de e-mail zelf. Er zijn ook problemen met bijgevoegde Dos-teksten. Een adresje meer of minderBij Microsoft spreekt men trots over het enorme succes van hun duurbetaalde acquisitie Hotmail. In november 1998 had Hotmail meer dan 25 miljoen abonnees. Per dag kwamen er 125.000 nieuwe adressen bij. Hoeveel abonnees twee of meer adressen hadden, kon Marty Taucher (op dat moment directeur van de Interactive Media Group) niet vertellen. Niets of niemand verhindert u immers van bij één of verschillende sites meerdere adressen aan te maken. U kan zich tegelijk inschrijven bij Hotmail, Yahoo! en Excite en ook nog uw e-mail van de ene site naar de andere laten doorsturen... Geen wonder dat het e-mailverkeer, met een geschatte 6 miljard boodschappen vorig jaar, een regelrechte 'boom' kent. ELS BLOCKEN/BNL