Probleem: Wat gebeurt er als uw telecomprovider failliet gaat? Kunt u meer dan naar uw mobilofoon grijpen?
...

Probleem: Wat gebeurt er als uw telecomprovider failliet gaat? Kunt u meer dan naar uw mobilofoon grijpen? Situatieschets: Nog altijd meer telecomproviders blijken in moeilijkheden te geraken. De voorbije week liep het gerucht dat ook KPNQwest - één van de vier wereldwijde leveranciers van internettransportdiensten - aan een herstructurering werkt. En uiteraard hebben in het Belgische verleden al een heleboel alternatieven het loodje gelegd, denk aan Kast Telecom, Viatel of, in maart nog, Carrier 1. Oplossing: Vooruit denken. Beltug, de organisatie van (vooral grote) telecomgebruikers, heeft op zijn site onder de rubriek 'Papers' een paar behartigenswaardige documenten (www.beltug.be). 'Telecomcontracten voor een bedrijf' en 'Criteria Operatorkeuze' waarschuwen u om vooraf na te denken over wat er gebeurt als uw provider in financiële moeilijkheden komt. Gebruikers blijken trouwens risicoschuw, als we de vorige week voorgestelde Beltug-enquête mogen geloven. Volgens die bron heeft Belgacom nog in 88% van de bedrijven een voet in huis en is in 72% van de gevallen nog de belangrijkste leverancier. Zodra uw operator failliet is, hangt alles af van uw installatie. Werkte u via carrier (pre)select? Dan draait u de toegangscode 1551 van Belgacom en u belt verder via Belgacom. Had u een directe aansluiting of was u één van de 333 Belgen (per 15 april) met een 'ontbundelde lokale toegang'? Dan had u hopelijk een andere provider als backup, want reglementair is er niets voorzien. U wordt hoogstwaarschijnlijk gewoon afgesneden.Opmerkelijk is dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) - waaraan uitbaters van spraaktelefonie en publieke netwerken jaarlijks een beheersrecht voor hun licentie moeten betalen - machteloos staat. "Het Koninklijk Besluit over de toekenning van de licenties voorziet niets voor het geval van faillissement," zegt adviseur Piet Steeland van het BIPT. Er is niet bepaald dat die vergunning automatisch wordt ingetrokken. Dat betekent bijvoorbeeld, dat de lijsten van vergunninghouders, die het BIPT op zijn site publiceert, dienstverleners bevatten die op apegapen liggen of zelfs al verdwenen zijn (zoals Carrier 1). Momenteel werkt het BIPT aan een voorstel van een brief waarin de minister aan in gebreke blijvende operatoren (of hun curatoren) zal uitleggen dat licenties specifiek aan de aanvrager worden toegekend en niet overdraagbaar zijn. Zij kunnen dus ook geen deel uitmaken van het actief van de failliete vennootschap, aldus Piet Steeland. B.L..