In het land van de domeinnamen is er van crisis geen sprake. Het aantal .be-domeinnamen - de Belgische variant, zeg maar - is het voorbije jaar uitgegroeid tot bijna 860.000. Goed voor een stijging van bijna 17 procent ten opzichte van 2007, of een verdubbeling in vier jaar. Alleen al in 2008 werden er meer dan 200.000 nieuwe domeinnamen aangevraagd. Hoewel de interesse bij particulieren jaar na jaar groeit, is het gros nog altijd geregistreerd door bedrijven. Enigszins vreemd is dat maar liefst 69 procent op naam van de Vlamingen staat. Ter informatie: bij de in...

In het land van de domeinnamen is er van crisis geen sprake. Het aantal .be-domeinnamen - de Belgische variant, zeg maar - is het voorbije jaar uitgegroeid tot bijna 860.000. Goed voor een stijging van bijna 17 procent ten opzichte van 2007, of een verdubbeling in vier jaar. Alleen al in 2008 werden er meer dan 200.000 nieuwe domeinnamen aangevraagd. Hoewel de interesse bij particulieren jaar na jaar groeit, is het gros nog altijd geregistreerd door bedrijven. Enigszins vreemd is dat maar liefst 69 procent op naam van de Vlamingen staat. Ter informatie: bij de internationaal getinte .com-domeinnamen staat de teller vandaag op 75 miljoen. DNS is de officiële instantie die de domeinnaamregistratie in ons land regelt. Maar voor de echte registratie moet u bij een van de aangestelde agenten zijn. Een overzicht hiervan vindt u op de website van DNS (www.dns.be). Hier treft u ook een interessante rubriek 'Domeinnaam informatie' aan. Daarin kunt u checken of een bepaalde domeinnaam nog vrij is en kunt u informatie opvragen over de huidige houder van een geregis-treerde naam. Onlangs werd zelfs een nieuwe tool aan de website toegevoegd: 'Test je domeinnaamconfiguratie' (die vindt u onder de titel 'Veiligheid en internet' op de openingspagina). Deze module voert enkele elementaire controles uit op een ingegeven adres. Zo wordt nagegaan of de instellingen van de zogenaamde name servers, mailservers en webserver correct zijn. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtje waarin u meteen eventuele opmerkingen, waarschuwingen en foutmeldingen ziet. Toegegeven: deze informatie is voer voor ingewijden. Handig is wel dat u - als er geen noemenswaardige problemen vastgesteld worden - de boodschap 'Your domain name services seem to be running smoothly. Congratulations' krijgt. Als die melding niet verschijnt, dan moet u uw webmaster op de hoogte brengen. Heel wat zelfstandigen en bedrijven krijgen bij de registratieprocedure van een domeinnaam te horen dat die al ingepikt is. Bijvoorbeeld door een concurrent of door iemand die hem wil verkopen voor veel geld. Als u zelf vindt dat u recht heeft op een al geregistreerde naam, dan kunt u een zogenaamde alternatieve geschillenprocedure starten. Dat gebeurt via de bemiddelingsorganisatie Cepina (www.cepina.be) en verloopt heel wat sneller en flexibeler dan via de rechtbank. Als Cepina oordeelt dat u recht heeft op de geregistreerde domeinnaam, dan wordt die naar u overgedragen. Dat was al langer zo, maar DNS heeft nu een nieuwe maatregel uitgevaardigd. Die houdt in dat u in dat geval ook de volledige admi-nistratiekosten (1620 euro) voor de procedure terugbetaald krijgt. Hiermee wil DNS de alternatieve geschillenprocedure nog toegankelijker maken. Ze zal de teruggestorte bedragen proberen te recupereren van de vroegere domeinnaamhouder. (T)Door Roel Van Espen