Het Antwerpse sleepvaartbedrijf URS, dat een alliantie aangaat met zijn voormalige Nederlandse concurrrent Smit Internationale, overweegt zijn schepen uit te vlaggen. Dat vernamen we in maritieme kringen van de Scheldestad.
...

Het Antwerpse sleepvaartbedrijf URS, dat een alliantie aangaat met zijn voormalige Nederlandse concurrrent Smit Internationale, overweegt zijn schepen uit te vlaggen. Dat vernamen we in maritieme kringen van de Scheldestad. Zoals u in Trends van 18 maart 1999 al kon lezen, keurde de regering op 12 maart 1999 de maatregelen goed waardoor Belgische rederijen en baggerbedrijven een verlenging van hun sociaal statuut kregen. Aan de sleepvaartondernemingen werd een reductie van de patronale bijdragen toegestaan. Eerdere lekken van het kabinet van minister van Sociale Zaken Miet Smet (CVP) deden uitschijnen dat de regering zo goed als akkoord ging met deze maatregel. URS was half maart dan ook zeker dat de "buit" binnen was en rekende op een break-even in het begrotingsjaar 1999 (de maatregel zou 200 miljoen frank opbrengen). Het optimisme bleek van korte duur. Het kernkabinet keurde de maatregel goed vanaf 2000. Dit jaar moet URS dus de volle pot betalen. Het uitstel zou te maken hebben met de verplichte notificatie van de maatregel bij de Europese Commissie. En die is ontslagnemend. De communicatie over de maatregel tussen het kabinet-Smet, het kernkabinet en de belanghebbenden verliep overigens erg verwarrend. De belofte van de ene politicus werd in de kiem gesmoord door de andere. Een betrokken ondernemer uit de koopvaardij: "Voor de Franstalige politici hebben rederijen en andere maritieme bedrijven geen enkele prioriteit, wat de snelheid van de besluitvorming niet ten goede kwam." Trends vernam dat URS nu overweegt om zijn schepen naar Luxemburg uit te vlaggen. Daardoor zou de loonlast tot een aanvaardbaar niveau kunnen dalen. URS-topman Dirk Mertens doet het gerucht af met: "Geen commentaar. We gaan ons sociaal beleid niet via de pers onderhandelen." Positief voor het Antwerpse bedrijf is dan weer het eergisteren aangekondigde samenwerkingsverband en de kruisparticipatie van URS en het Nederlandse bedrijf Smit Internationale. "Dat geeft ons financieel wat ademruimte en kan URS internationaal sterkere vleugels geven," aldus Mertens. Of eventueel de Nederlandse vlag voor de URS-schepen wordt gekozen? Mertens herhaalt: "Geen commentaar."