Vice-premier en minister van Ekonomische Zaken en Telekommunikatie Elio Di Rupo (PS) lanceert een website voor buitenlandse investeerders waarop hij eerst zichzelf prezenteert. De gewesten geeft hij het nakijken, evenals de parlementaire kommissie die dergelijke verkapte propaganda moet weren.
...

Vice-premier en minister van Ekonomische Zaken en Telekommunikatie Elio Di Rupo (PS) lanceert een website voor buitenlandse investeerders waarop hij eerst zichzelf prezenteert. De gewesten geeft hij het nakijken, evenals de parlementaire kommissie die dergelijke verkapte propaganda moet weren.Na jaren van gekibbel leken de Belgische federatie en haar deelstaten inzake ekonomisch promotiebeleid eindelijk een modus vivendi gevonden te hebben. Uitgangspunt werd de basisbevoegdheid van de gewesten. Minister van Ekonomische Zaken en Telekommunikatie Elio Di Rupo (PS) lijkt nu echter de rust te verstoren. Op 29 november prezenteerde Di Rupo aan de verzamelde pers Invest in Belgium, zijn website op Internet ter attentie van buitenlandse investeerders. Diezelfde dag vertrok van zijn kabinet een beleefd briefje naar de minister-presidenten van de drie gewesten : "Naar mijn mening zou het voor de gewesten opportuun zijn dat zij zich bij dit projekt aansluiten. De brochures betreffende het gewest kunnen eveneens op het netwerk komen. Ik zou u dankbaar zijn mij te willen meedelen of u uw akkoord kunt geven en het zou mij verheugen binnenkort met u de modaliteiten van dit projekt te kunnen bespreken. "Zeer attent : de website kan al geraadpleegd worden nog vòòr de gewesten van iets weten. Trends nam zelf even de proef op de som. Verbijsterde reakties op het kabinet van de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande wanneer we onze geslaagde duik in de website van Di Rupo aankaarten. De verbijstering bij Van den Brande slaat om in woede wanneer hij vaststelt dat Di Rupo zich niet beperkt tot het geven van informatie, maar kandidaat-investeerders uitnodigt om formulieren in te vullen en terug te zenden. Van den Brande tekent per kerende protest aan. "Di Rupo organizeert de desinformatie door te laten uitschijnen dat buitenlandse investeerders eerst langs het Belgische loket moeten passeren, " kommentarieert een kabinetsmedewerker.Di Rupo gaat biezonder onhandig tewerk. Wie de website aanklikt (http : //www. ib. be/invest-belgium) wordt meteen vergast op zijn foto. "Dit is een flagrante inbreuk op de regels betreffende regeringsinformatie. Een begeleidende foto, zelfs de naam van de minister is verboden, " zegt Renaat Landuyt (SP), lid van de parlementaire kommissie die toeziet op de partijfinanciering en verkapte propaganda van ministers.De vice-premier is niet aan zijn proefstuk toe. Onlangs stuurde hij een "Praktische gids van het ministerie van Ekonomische Zaken" rond. In de brochure zit diskreet een blad gevoegd waarop zijn foto prijkt met een persoonlijke boodschap.Noch deze brochure, noch de website werden door Di Rupo bij voornoemde kommissie aangemeld (normaal verplicht). In het verleden werden verschillende regionale ministers door deze federale kommissie zwaar gekapitteld voor informatieverspreiding waarin hun foto, of zelfs maar hun naam werd gebruikt. Mag een federale minister zich wat meer permitteren ?J.V.D.MINISTER ELIO DI RUPO. Lacht investeerders toe op het Internet.