Uitzendbedrijven beperken zich niet langer tot het zorgen voor tijdelijk personeel. Naast de uitzendmarkt, worden ze steeds meer van nabij betrokken bij het algemene personeelsbeleid van een onderneming. Wij gingen na in welke mate er bij de topvijf van de uitzendbedrijven in België ( Randstad, Solvus-Creyf's, Adecco, Vedior en Manpower) diensten worden aangeboden die buiten de klassieke uitzendmarkt vallen.
...

Uitzendbedrijven beperken zich niet langer tot het zorgen voor tijdelijk personeel. Naast de uitzendmarkt, worden ze steeds meer van nabij betrokken bij het algemene personeelsbeleid van een onderneming. Wij gingen na in welke mate er bij de topvijf van de uitzendbedrijven in België ( Randstad, Solvus-Creyf's, Adecco, Vedior en Manpower) diensten worden aangeboden die buiten de klassieke uitzendmarkt vallen. Bij alle grote uitzendkantoren tekent zich een duidelijke trend af: een niet meer te verwaarlozen deel van de omzet wordt gegenereerd door gespecialiseerde diensten. In die segmenten wordt een hoger rendement gehaald. In de klassieke uitzendbranche proberen de uitzendbedrijven een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven en werken ze dus met zeer scherpe prijzen. Daar haalt het draaien van grote volumes de overhand. Dat loopt heel anders wanneer een uitzendbedrijf beslist om bijvoorbeeld een assessment center op te richten of een afdeling in het leven roept die bedrijven moet bijstaan in het plaatsen van werknemers die ontslagen zijn (outplacement). Dergelijke producten zijn complexer en duurder. Voor alle duidelijkheid: met gespecialiseerde diensten wijzen we hier alleen op HR-diensten die niet onder de noemer uitzendarbeid vallen. De meeste uitzendkantoren beschouwen het plaatsen van hooggeschoolden als ingenieurs of medisch personeel ook als gespecialiseerde diensten. In die niches halen uitzendbedrijven eveneens interessante winstmarges. "De hogere rendabiliteit is niet de enige reden waarom uitzendbedrijven hun productenportefeuille hebben uitgebreid," zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, de federatie van uitzendbedrijven en HR-dienstverleners. "De wetgeving heef ook een handje meegeholpen. Pas toen een paar jaar geleden de zogenaamde beschottenregeling werd afgeschaft, konden uitzendbedrijven het terrein van de klassieke uitzendarbeid verlaten. Dat kwam niets te vroeg, want steeds meer klanten vroegen hen om extra diensten aan te bieden." Die redenering wordt bevestigd door Jan Denys van Randstad: "Vroeger mochten we gewoon niets anders aanbieden dan uitzendwerk. Wel moet je een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende diensten. Rekrutering en selectie boeren wat achteruit als gevolg van de slechte economische conjunctuur. Het omgekeerde geldt voor outplacement." Denys voorspelt de komende jaren een sterkere omzetgroei in de gespecialiseerde diensten dan in uitzendarbeid. Bovendien hebben wetgevende initiatieven zoals verplicht outplacement voor 45-plussers de markt nog een extra impuls gegeven (zie ook het artikel over outplacement op blz. 69-70 in deze HR-special). De grote uitzendbedrijven in België bieden evenwel niet in dezelfde mate gespecialiseerde diensten aan. Manpower gaat met zijn afdeling Multiskill zeer ver in het HR-beheer. "Die diensten maken ongeveer 10 % van onze omzet uit," zegt Philippe Lacroix, CEO van Manpower in België. "In de nabije toekomst moet dat aandeel stijgen naar 15 %. Het is een branche waar we interessante marges kunnen realiseren en die activiteiten zijn ook minder conjunctuurgevoelig dan klassieke uitzendarbeid." Multiskill heeft zijn diensten sinds kort geconcentreerd rond vier business units: Multiskill Recruitment/Selection & Assessment, Multiskill Outplacement, Multiskill Outsourcing en Multiskill Resources Management. De afdeling Werving en Selectie sluit uiteraard het dichtst aan bij de corebusiness van een uitzendbedrijf. Ook de andere uitzendbedrijven in België doen aan werving en selectie. Randstad Select, bijvoorbeeld, plaatst in opdracht van bedrijven mensen niet alleen voor een tijdelijke maar ook voor een vaste job. Het gaat om hogere kantoorfuncties met kandidaten die ten minste een A1-diploma of gelijkwaardig hebben. Ze zijn ook onmiddellijk inzetbaar. Randstad Recruitment & Selection focust op werving en selectie op maat. "De evolutie van de nieuwe medewerkers wordt gevolgd via tussentijdse evaluaties. Hier bevinden we ons echt op het domein van de gespecialiseerde diensten. Want Randstad R&S voert ook jaarlijks meer dan 1000 assessments uit," lezen we op de website van Randstad. Voor veel HR-dienstverleners is assessment momenteel één van de interessantste groeimarkten, samen met outplacement. "Van outplacement verwachten we de komende jaren zeer veel," aldus Lacroix. "Wie vroeger over outplacement sprak, had het over individueel outplacement, vooral voor kaderleden. Nu is er ook meer en meer outplacement voor arbeiders en bedienden. Het gaat zelfs verder: arbeiders en bedienden worden ook binnen een bedrijf door ons gecoacht. Inplacement noemt men dat." Je kan je stilaan afvragen waar de grens ligt van de HR-diensten die bedrijven aanbieden. Zij spelen ook in op de tendens naar outsourcing, waarbij bedrijven een zo groot mogelijk deel van de HR-opdrachten uitbesteden. Muyldermans: "Je kan dus constant nieuwe niches proberen aan te boren, tot je natuurlijk op een aantal domeinen incompetent wordt. Want het moet toch logisch zijn dat je niet voor alle HR-diensten dezelfde producten aanbiedt. Maar dat zie ik niet direct gebeuren. Ik zie eerder een evolutie, waarbij de specialisten in HR-beleid (zoals de sociale secretariaten en uitzendgroepen) naar elkaar toegroeien en gaan samenwerken als dienstverleners."Zo is er Randstad HR-projects, waarbij consultants bedrijven operationeel ondersteunen bij de rekrutering, loonadministratie, interim-management en opleidingsbeheer. "Randstad HR-projects bestaat pas sinds 2002 en is een belangrijke groeier," zegt Denys. "En daar zie ik ook de meest interessante perspectieven. De outsourcing van HR-diensten biedt nog een groot potentieel. Los van de conjunctuur, zien we overigens voor alle vormen van dienstverlening nog een sterke groei." Ook bij Manpower kent die outsourcingafdeling een opmerkelijke groei. Lacroix: "Dat kan gaan van het beheer en onthaal van receptieteams tot het onderhoud van gebouwen en het beheer van merchandiserteams. Een laatste belangrijke pool binnen Multiskill is de afdeling Resources Management, een geavanceerd systeem inzake in-house-HR-pro-jecten, waarbij consultants instaan voor het volledige beheer van het flexibel personeel en een compleet platform van HR-services uitbouwen." De sprong maken naar gespecialiseerde diensten was voor uitzendbedrijven minder moeilijk dan verwacht. Ze zijn sterk ingeplant in duizenden bedrijven en dan kan het moeilijk anders dan dat ze massaal extra business genereren. Uitzendbedrijven richten zich in eerste instantie op hun bestaande klanten die gebruik kunnen maken van die gespecialiseerde diensten. Zo biedt Vedior ondersteuning op domeinen als werving en selectie, potentie-analyses, assessments en outsourcing. Hetzelfde gebeurt bij Solvus, die het echter via aparte vennootschappen doet, zoals ADV Consult. Adecco heeft die activiteiten verenigd in Adecco Specialities. Met die gespecialiseerde diensten bereiken de uitzendbedrijven niet alleen grote bedrijven, ze slepen ook bij KMO's interessante contracten in de wacht. "We zien geen enkele reden waarom die diensten alleen voor grote bedrijven interessant zouden zijn," pleit Jan Denys. "Alle vormen van die dienstverlening bieden toegevoegde waarde voor zowel grote als kleine bedrijven. Onze sterke inplanting in kleine bedrijven geeft ons trouwens een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven die nog enkel werving en selectie of outplacement aanbieden."alain mouton