SMOEZENTROMMEL
...

SMOEZENTROMMEL"Ik wist van niets." De onwetendheid of verkeerde interpretatie van de wet geldt niet als rechtvaardigingsgrond. "Ondernemers doen er dus best aan zich niet alleen boekhoudkundig, maar ook sociaal-rechtelijk te laten omringen door goede adviseurs," waarschuwt Gielen. "Mijn adviseur maakte alles in orde." Als het sociaal secretariaat, de boekhouder, beroepsvereniging of advocaat de ondernemer bijstond en deze laatste dus in de waan verkeert dat zijn dossier in orde is, heeft hij pech als er een fout werd gemaakt. "Zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid blijft gelden," beklemtoont Gielen. "Men moet maar deskundig advies vragen, oordeelt de rechter. Voor grote bedrijven is dat meestal geen probleem. Maar voor de kleine zelfstandige is de factuur soms te hoog." "Er was een noodtoestand." Uitzonderlijke werkomstandigheden vormen géén rechtvaardigingsgrond. Zo huurde een tomatenkweker op een piekmoment - de oogst - illegale werknemers in. "Hij diende te weten dat tomaten nu éénmaal de neiging hebben tegelijk rijp te worden," zegt Gielen. "Soms geeft dit aanleiding tot extreme situaties. Zo moet een ondernemer vijf dagen voor hij een deeltijdse werknemer oproept dit melden aan de betrokkene. Voor een cafébaas met een terrasje is dit bijna onmogelijk, als hij bijvoorbeeld snel extra mankracht wil oproepen bij mooi weer." Financiële problemen zijn evenmin een vorm van overmacht, "want een risico behoort tot de essentie van het ondernemen"."Iedereen doet het." In een aantal sectoren - horeca, fruitteelt, meubel- en bouwsector - wordt het arbeidsrecht relatief veel met de voeten getreden. "De wet naleven kan soms een competetief nadeel opleveren ten aanzien van minder correcte concurrenten," erkent Gielen. "Zeker als de sociale inspectie in het nabijgelegen arrondissement andere prioriteiten heeft." "Ik was er niet." Is de werkgever in het buitenland, ziek of zelfs in voorhechtenis op het ogenblik van een controle? Dit is niet relevant voor de schuldvraag. "Mijn ondergeschikte maakte een fout." Als de werkgever nalaat zich degelijk te informeren over degenen die bij hem werken en hij bijgevolg niet op de hoogte is van het feit dat sommige werknemers niet worden ingeschreven, blijft hij aansprakelijk. "De dief krijgt geen loon." Als de werkgever geen loon uitbetaalt ter compensatie van een (bewezen!) diefstal, begaat hij een strafrechtelijke inbreuk. HANS BROCKMANS