Erg weinig bedrijven maken gebruik van het uitstel van RSZ-betaling waarop ze een beroep kunnen doen tijdens deze moeilijke maanden. "Ik schat dat maar 3 procent van de ondernemingen die bij ons is aangesloten daarvoor kiest", zegt Dave Bulteel, consulent central business services van de hr-dienstverlener SD Worx. Bij het sociaal secretariaat Groep S klinkt hetzelfde geluid. "Het uitstellen van de RSZ-betaling is vaak geen oplossing omdat de verplichting enkele maanden later toch als een boemer...

Erg weinig bedrijven maken gebruik van het uitstel van RSZ-betaling waarop ze een beroep kunnen doen tijdens deze moeilijke maanden. "Ik schat dat maar 3 procent van de ondernemingen die bij ons is aangesloten daarvoor kiest", zegt Dave Bulteel, consulent central business services van de hr-dienstverlener SD Worx. Bij het sociaal secretariaat Groep S klinkt hetzelfde geluid. "Het uitstellen van de RSZ-betaling is vaak geen oplossing omdat de verplichting enkele maanden later toch als een boemerang terugkeert", verklaart Geert Janssens, projectmanager van VKW Metena. Het basisuitstel van het RSZ-voorschot en -saldo, waar bedrijven ook in het verleden al op konden terugvallen als ze de voorbije twee kwartalen hun RSZ-bijdrage betaalden, bedraagt twee maanden. Wie duidelijk aangeeft in welke kwartalen hij later wil betalen, kan de RSZ-gelden nu ook tot maximaal anderhalf jaar later betalen. Veel ondernemingen gaan hier echter niet op in omdat ze vrezen dat hun waardering bij kredietverzekeraars dan wordt verlaagd. Hun leveranciers zouden daardoor niet langer een kredietverzekering krijgen voor de volledige levering en mogelijk aarzelen om hen nog te bedienen. "Daar zit niet meteen het probleem", vindt Bulteel. "Omdat de nieuwe uitstelregeling er kwam naar aanleiding van de crisis, heeft die geen invloed op de kredietverzekeringen. Om aanspraak te kunnen maken op het langere uitstel moeten firma's wel proactief voorstellen indienen over hoe lang ze uitstel willen en voor welke kwartalen en dat vinden velen moeilijk. Bovendien wil geen enkele bedrijfsleider gezichtsverlies lijden tegenover zijn collega's die hun RSZ-betalingen wel op tijd overschrijven", zegt Bulteel. Van de mogelijkheid om de bedrijfsvoorheffing drie maanden later te betalen, maken wel meer ondernemingen gebruik. Ook de betaling van het vakantiegeld voor bedienden valt veel bedrijven dit jaar eind juni nog lastiger dan normaal. Nochtans kiezen firma's er meestal gewoon voor om het vakantiegeld voor het begin van de grote vakantie te betalen omdat dat administratief gemakkelijker is. "Naar de letter van de wet hoeft dit bedrag pas te worden gestort als een bediende zijn of haar hoofdvakantie neemt", vertelt Sophie Maes, specialiste arbeidsrecht bij advocatenkantoor Claeys & Engels. "Werkgevers moeten werknemers met een gezin wel de mogelijkheid geven om tussen mei en oktober twee opeenvolgende weken vrijaf te nemen, maar als de bediende in kwestie akkoord gaat om die vakantie vroeger of later te nemen, mag ook het vakantiegeld vroeger of later in het jaar worden betaald." Sj.S.